Produkty > regulátory rastu

Flordimex® T Extra

Reguluje a bráni poliehaniu aj v neskorších fázach

Postrekový prípravok vo forme tekutého koncentrátu miešateľného s vodou na zvýšenie odolnosti obilnín proti poliehaniu.

Účinná látka: 480 g/l ethephon

Balenie: 5 l HDPE kanister

Etiketa
KBÚ

Pôsobenie prípravku

Flordimex T Extra® je rastový regulátor, ktorý ľahko preniká do pletív, kde sa účinná látka rozkladá za vzniku etylénu, ktorý pôsobí na fyziologické procesy. Prípravok skracuje dĺžku stebla a zvyšuje odolnosť proti poliehaniu.

Registrované použitie

Plodina
Účel použitia
Dávka
Ochr. doba
Poznámka
pšenica ozimná
proti poliehaniu
0,5 – 1,0 l/ha
AT
32 – 39 BBCH
jačmeň ozimný
proti poliehaniu
0,75 – 1,0 l/ha
AT
37 – 45 BBCH
jačmeň jarný
proti poliehaniu
0,75 l/ha
AT
37 – 45 BBCH
raž ozimná
proti poliehaniu
1,0 l/ha
AT
32 – 39 BBCH
tritikale
proti poliehaniu
0,75 – 1,0 l/ha
AT
32 – 39 BBCH

Odporúčania pre aplikáciu

Prípravok aplikujte vtedy, ak sa vytvoria podmienky pre poliehanie v neskoršej rastovej fáze, keď už nie je možné v porastoch obilnín aplikovať rastové stimulátory s účinnou látkou chlormeqat.

Pšenica ozimná
Ošetrite v rastovej fáze BBCH 32 – 39, t.j od štádia 2. kolienka: (2. kolienko je minimálne 2 cm nad 1. kolienkom) do fázy zástavového listu (zástavový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný).

Jačmeň ozimný, jačmeň jarný
Ošetrujte v rastovej fáze BBCH 37-45, t.j. v štádiu zástavový list už viditeľný, ešte stočený až do štádia koniec metania (jazýček posledného listu je celkom vyvinutý, listová pošva silno zdurená).

Raž ozimná, tritikale
Ošetrujte v rastovej fáze BBCH 32 – 39 t.j. od štádia 2. kolienka (2. kolienko je minimálne 2 cm nad 1. kolienkom) do fázy zástavového listu (zástavový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný).

Upozornenie

Flordimex T Extra® aplikujte na nezmáčané rastliny, dážď do 4 – 5 hodín po aplikácii znižuje účinnosť. Neošetrujte kultúry poškodené škodcami, chorobami, alebo nedostatkom živín. Flordimex T Extra® neovplyvňuje rast ďatelinovín.

Flordimex T Extra® nemiešajte s prípravkami obsahujúcimi dithiokarbamáty, maneb, zineb, síru a meď. Nemiešajte s herbicídmi a tekutými hnojivami. Prípravok môžte kombinovať s niektorými fungicídmi, ale pred použitím urobte skúšku na kompatibilitu.