PRÍPRAVKY NA OCHRANUA VÝŽIVU RASTLÍN

Regionálni zástupcovia

Ing. Kristína Bečárová

0910 515 415

Ing. Barbora Kocsis Kyzeková

0902 167 510

Ing. Alena Kurincová

0903 994 940

Ing. Jozef Čepišák

0904 983 619

Mgr. Karolína Juršíková

0911 706 076

Ing. Aneta Karácsonyiová

0904 995 263

Ing. Igor Bobček

0903 910 450

Nádražná 1489/58
900 28 Ivanka pri Dunaji
Slovenská republika