Produkty > regulátory rastu

Ephon® Top

POLIEHANU PORASTOV STOP

Postrekový prípravok vo forme tekutého koncentrátu miešateľného s vodou (SL) na zvýšenie odolnosti obilnín proti poliehaniu.

Účinná látka: etephon 660 g/l (51,7% hm)

Balenie: 5 l HDPE kanister

Etiketa
KBÚ

Pôsobenie prípravku

Ephon® Top je systémový rastový regulátor, ktorý ľahko preniká do pletív, kde sa účinná látka, patriaca medzi fosfonáty, rozkladá za vzniku etylénu, ktorý pôsobí na fyziologické procesy. Prípravok skracuje dĺžku stebla a zvyšuje odolnosť proti poliehaniu.

Registrované použitie

Plodina
Účel použitia
Dávka
Ochr. doba
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, pšenica jarná
zvýšenie odolnosti proti poliehaniu
0,75 l
AT
jačmeň jarný
zvýšenie odolnosti proti poliehaniu
0,5 l
AT
raž ozimná
zvýšenie odolnosti proti poliehaniu
1,1 l
AT

Dávka vody: 100 – 400 l/ha. Maximálny počet ošetrení: 1 × za rok

Pokyny pre aplikáciu

Prípravok aplikujte vtedy, ak sa vytvoria podmienky pre poliehanie v neskoršej rastovej fáze.
Obilniny ošetrujte v rastovej fáze BCH 31 - 49, t. j. od štádia 1. kolienka: (1. kolienko tesne nad povrchom pôdy zistiteľné, vzdialené od odnožovacieho uzla min. 1 cm) do fázy špičky ostín: ostiny sú viditeľné nad ligulou vlajkového listu.

Upozornenie

Ephon® Top aplikujte na suché rastliny, dážď do 4 - 5 hodín po aplikácii znižuje účinnosť. Neošetrujte kultúry poškodené škodcami, chorobami, alebo nedostatkom živín.