Produkty > herbicídy

Sempra®

Kozmetička v obilninách

Postrekový selektívny kontaktný herbicíd s reziduálnym účinkom vo forme suspenzného koncentrátu určený na ochranu pšenice ozimnej, jačmeňa ozimného, tritikale, raže, pšenice jarnej a jačmeňa jarného proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám.

Účinná látka: diflufenican 496,5 g/l (41,7 % hm)

Balenie: 1 l

Etiketa
KBÚ

Pôsobenie prípravku

Prípravok je vo forme suspenzného koncentrátu, ktorý sa používa ako selektívny kontaktný herbicíd s reziduálnym účinkom v porastoch obilnín na ochranu proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám. Účinná látka diflufenican blokuje biosyntézu karotenoidov. Reziduálny účinok v podmienkach priaznivých pre rast môže trvať až 8 týždňov po aplikácii. Prípravok je absorbovaný výhonkami klíčiacich semien. Citlivé buriny vyklíčia, ale rýchlo zožltnú a sfarbia sa do svetlo ružova. Pokračujúcim rastom nadzemných častí sa bledé sfarbenie rozširuje, rastliny nekrotizujú a nakoniec odumierajú.

Spektrum burín

Citlivé buriny: hviezdica prostredná, fialka roľná, veronika brečtanolistá, stavikrv vtáčí.

Stredne citlivé buriny: lipkavec obyčajný, hluchavka purpurová, drchnička roľná, kapsička pastierska, pohánkovec ovíjavý.

Odolné buriny: parumanček nevoňavý, veronika perzská.

Registrované použitie

Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka
Ochr. doba
Poznámka
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, pšenica jarná, jačmeň jarný
dvojklíčnolistové buriny
0,25 l/ha
AT
preemergentne, postemergentne

Dávka vody: 200-400 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 1x za vegetačné obdobie.

Návod na použitie

Preemergentná aplikácia: pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, pšenica jarná, jačmeň jarný: Prípravok aplikujte najneskôr do 3 dní po sejbe. Pôda by mala byť dobre pripravená s drobnohrudkovitou štruktúrou. Optimálnu účinnosť dosiahnete, keď prípravok aplikujete za vlhkých podmienok, alebo ak po aplikácii mierne poprší.

Na klíčiacich obilninách môže dôjsť k zmene sfarbenia prvého listu, čo však nemá negatívny vplyv na úrodu. Porast vysievajte do normálnej hĺbky (25 mm) a zabezpečte, aby boli zrná dobre prikryté.

Postemergentná aplikácia: pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, pšenica jarná, jačmeň jarný: Prípravok možno aplikovať od 1. listu obilnín najneskôr však do konca odnožovania (BBCH 11-29).

Vplyv na následné a náhradné plodiny

Ako náhradná plodina, v prípade zaorania porastu v dôsledku zlého vzídenia alebo poškodenia, môže byť na jeseň vysiata pšenica ozimná a po orbe jačmeň ozimný; na jar po spracovaní pôdy do hĺbky 15 cm môžu byť vysiate jarné obilniny a ostatné jarné plodiny bez obmedzenia. Sejba následných jesenných plodín v normálnej rotácii: po zbere plodiny po dôkladnom spracovaní pôdy môžu byť vysievané ozimné obilniny bez obmedzenia. Sejba následných jarných plodín v normálnej rotácii: pred sejbou alebo výsadbou jarných plodín je potrebné pôdu dôkladne spracovať do hĺbky 15 cm. Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace plodiny.