Produkty > regulátory rastu

Stabilan®

Ideál pre tvorbu odnoží a stabilitu stebiel

Regulátor rastu obilnín vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou.

Účinná látka: chlormequat chloride 750 g/l

Balenie: 20 l

Etiketa
KBÚ

Pôsobenie prípravku

Stabilan je prijímaný listovou plochou, v prípade aplikácie polievaním aj koreňmi. Účinkuje systémovo, ovplyvňuje predlžovací rast, skracuje a zosilňuje internódiá. Je určený aj na podporu odnožovania.

Registrované použitie

Plodina
Účel použitia
Dávka
Ochr. doba
Poznámka
pšenica ozimná
proti poliehaniu
1,5 l/ha
AT
-
jačmeň jarný
podpora odnožovania
1 - 1,5 l/ha
AT
-
jačmeň ozimný
vyrovnanie odnoží, retardácia rastu, podpora prezimovania
1,5 l/ha
AT
-
ovos (nepotravinársky)
proti poliehaniu
2 l/ha
AT
-
pšenica jarná
proti poliehaniu
0,8 - 1,5 l/ha
AT
-
raž ozimná
proti poliehaniu, zahustenie porastu
1,3 – 1,9 l/ha
AT
-
repka ozimná
zvýšenie zimovzdornosti
2 l/ha
AT
-

Pokyny pre aplikáciu

Pšenica ozimná
Proti poliehaniu aplikujte v rastovej fáze od  4. listu do začiatku predlžovania BBCH 14 – 30. Množstvo postrekovej kvapaliny 200 - 600 l/ha. Nepoužívajte na pozemkoch silne zaburinených a neošetrených proti pýru plazivému a lipkavcu.

Jačmeň jarný
Na podporu odnožovania aplikujte v rastovej fáze od 4. listu do objavenia sa 3. odnože BBCH 14 – 23. Množstvo postrekovej kvapaliny 300 – 400 l/ha.

Repka ozimná
Zvýšenie zimuvzdornosti- aplikujte, keď rastliny majú 5-6 pravých listov (BBCH 15-16), počet rastlín sa blíži k počtu 80-100 na m2 a výška rastlín (vzpriamené listy) je 15-20 cm, ale ešte vždy pred začiatkom predlžovania stonky. Na zvýšenie účinnosti STABILAN sa odporúča pridať do postrekovej kvapaliny zmáčadlo

Upozornenie:

Ošetrenie nie je vhodné vykonávať v popoludňajších hodinách pri vysokej teplote a intenzívnom slnečnom svite. Druhová a odrodová citlivosť nie je známa. Pred ošetrením sa odporúča overiť citlivosť na niekoľkých rastlinách ošetrovanej odrody.