Produkty > insekticídy

Carnadine®

S istotou proti neželaným škodcom

Postrekový, širokospektrálny, systémový insekticídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL) určený na ochranu repky ozimnej a jarnej, kukurice siatej, zemiaka a jablone.

Účinná látka: acetamiprid 200 g/l

Balenie: 1 l

Etiketa
KBÚ

Pôsobenie prípravku

Účinná látka prípravku acetamiprid, je systémová účinná látka s translaminárnym pohybom v rastline. Patrí do skupiny neonikotinoidov a pôsobí ako požerový a kontaktný insekticíd. Acetamiprid vykazuje translaminárne pohyby v rastline, vďaka čomu sa dostáva do všetkých svojich častí. Vytvára v rastlinách nádrže, ktoré sú jej zdrojom v prípade neskoršieho kŕmenia škodcami, ako aj bezprostredne po ošetrení. Acetamiprid sa koncentruje vo všetkých častiach rastliny, avšak v apikálnych častiach je koncentrácia nižšia.
Acetamiprid nevykazuje väčšiu toxicitu pre včely medonosné a iný opeľujúci hmyz ako iné neonikotinoidy, ako je imidacloprid, klotianidín a tiametoxam. V súlade s environmentálnymi odporúčaniami sa vyhnite akémukoľvek ošetreniu pri letovom čase včiel na poliach.
Acetamiprid má kratší polčas rozpadu (31–450 dní) v porovnaní s imidaclopridom (28–1250 dní), klotianidín (148–6931 dní) a tiametoxam (7-353 dní).
Acetamipridové metabolity nie sú toxické pre opeľovačov.

Návod na použitie

Repku ozimnú a repku jarnú ošetrujte podľa signalizácie na začiatku náletu škodcov vo fáze BBCH 31-71 (repka ozimná) a BBCH 31-71 (repka jarná).
Maximálny počet ošetrení: 2 x, minimálny interval medzi aplikáciami 7 dní.
Dávka vody 200 - 400 l/ha.
Aplikácia proti šešuľovým škodcom repky možná len v mimoletovom čase včiel v neskorších večerných hodinách! Pred aplikáciou zabezpečte likvidáciu kvitnúcich burín.

Kukuricu siatu ošetrujte proti imágam kukuričiara koreňového a vijačky kukuričnej v čase náletu škodcov od rastovej fázy začiatku rastu metliny, keď sa metlina objavuje na vrchole stonky do rastovej fázy, keď sú jadierka v strede šúľka žltkastobiele, obsahujú mlieko a už je okolo 40 % hmoty kukurice suchej (BBCH 51-75).
Max. počet ošetrení 1 x.
Dávka vody 300 - 500 l/ha

Zemiak ošetrujte v čase maximálneho liahnutia lariev v priebehu vegetácie od fázy BBCH 12-79.
Max. počet ošetrení 2 x.
Dávka vody 200 - 400 l/ha.

Jabloň ošetrujte na základe pozorovaného náletu škodcov podľa signalizácie v priebehu vegetácie BBCH 62 až do termínu ochrannej doby pred zberom.
Max. počet ošetrení 2 x, minimálny interval medzi aplikáciami 8 dní.
Dávka vody 500 -1000 l/ha.

Registrované použitie

Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka
Ochr. doba
repka ozimná, repka jarná
krytonos repkový, krytonos štvorzubý, krytonos šešuľový
0,15 - 0,3 l/ha
28 dní
repka ozimná, repka jarná
blyskáčik repkový, byľomor kelový
0,18 - 0,3 l/ha
28 dní
kukurica siata
kukuričiar koreňový, vijačka kukuričná
0,2 - 0,3 l/ha
56 dní
zemiak
pásavka zemiaková
0,12 - 0,18 l/ha
7 dní
jabloň
vošky
0,09 - 0,125 l/ha
14 dní
jabloň
obaľovač jablčný, štítnička nebezpečná, vlnačka krvavá
0,2 - 0,4 l/ha
14 dní