Produkty > moridlá

Gizmo 60 FS

Kvalitne namorené osivo – základ budúcej úrody!

Fungicídne moridlo určené na morenie pšenice ozimnej a jačmeňa jarného proti hubovým chorobám

Účinná látka: 60 g/l tebuconazole

Balenie: 5 l HDPE kanister

Etiketa
KBÚ

Pôsobenie prípravku

Prípravok Gizmo 60 FS obsahuje systémovo pôsobiacu účinnú látku tebuconazole, triazolový derivát zo skupiny inhibítorov biosyntézy ergosterolu, inhibujúci klíčenie spór a blokujúci rast mycélia hubových patogénov. Účinná látka preniká aj do vnútorných vrstiev semena, takže pôsobí nielen na choroby vyskytujúce sa na povrchu, ale i vo vnútri obilky.

Registrované použitie

Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka moridla
Ochr. doba
pšenica ozimná
mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká
0,5 l/t
AT
jačmeň jarný
prašná sneť jačmenná
0,5 l/t
AT

Spektrum účinnosti prípravku

Sneti mazľavé (pšeničná, hladká), sneť prašná (jačmenná) a má vedľajší účinok proti prúžkovitosti jačmeňa, primárnej infekcii hnedej škvrnitosti, septoriózam, fuzariózam a plesni snežnej. Ovplyvňuje tiež napadnutie mladých rastlín skorými infekciami múčnatky a hrdze.

Dávkovanie

0,5 l/t osiva

Technológia morenia

Prípravok GIZMO 60 FS je použiteľný vo všetkých typoch moričiek, ktoré zaručujú presné a rovnomerné dávkovanie moriacej suspenzie. V závislosti na type moričky a vlhkosti osiva je možné prípravok GIZMO 60 FS variabilne riediť vodou. Najvhodnejšie množstvo vody je 4,5 – 5 l na tonu osiva. Moriaca kvapalina je pripravená na aplikáciu až po vytvorení homogénnej suspenzie. Adhezíva nepridávajte.