Produkty > biologická ochrana

Blossom ProtectTM

Ochrana kvetov, zaistenie ovocia

Blossom Protect™ je vysoko účinný preventívny biofungicíd a biobaktericíd používaný na kontrolu spály jadrovín (Erwinia amylovora) a rôznych skladovacích chorôb jadrového ovocia.

Účinná látka: Aureobasidium pullulans 5x109 cfu/g spóry Aureobasidium pullulans kmeň č. DSM 14940 + DSM 14941

Balenie: 1,5 kg

Výhody použitia

Pôsobenie prípravku

Biologický postrekový antibakteriálny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG) s obsahom účinného mikroorganizmu Aureobasidium pullulans, určený na ošetrenie jadrovín, špecificky pôsobiaci proti baktériám Erwinia amylovora spôsobujúcich spálu jadrovín.

Pokyny pre aplikáciu

Na základe fenologických fáz: - počas sezóny je možné urobiť 1-5 aplikácií v rastovej fáze začiatok kvitnutia až dokvitanie (BBCH 61-67), v priebehu niekoľkých dní (v závislosti od rozkvitania stromu):

1. aplikácia v štádiu 10 % otvorených kvetov

2. aplikácia v štádiu 30 % otvorených kvetov

3. aplikácia v štádiu 40 % otvorených kvetov

4. aplikácia v štádiu 70 % otvorených kvetov

5. aplikácia v štádiu 90 % otvorených kvetov v extrémne infikovaných sadoch

Na stabilizovanie účinnosti proti spále jadrovín upravte pH postrekovacej suspenzie na 3-4 použitím vyrovnávacej pomocnej látky na báze kyseliny citrónovej Buffer Protect NTTM (dostupný v balení 10,5 kg).

Aplikujte Blossom ProtectTM + Buffer Protect NTTM deň pred predpovedanými infekčnými podmienkami, maximálne 2 apikácie Blossom ProtectTM na odrody citlivé na ovocnú hrdzu.

Pre vyššie stromy musí byť aplikačná dávka prípravku Blossom ProtectTM upravená v závislosti od výšky koruny. Neaplikujte Blossom ProtectTM s inými pesticídmi. Iné pesticídy aplikujte min. 1 deň pred alebo 2 dni po aplikácii prípravku Blossom ProtectTM. Neaplikujte v prítomnosti malého ovocia.

Aplikácie proti spále jadrovín

Aplikačné miery
kg/ha pozemnej oblasti (2 m výšky koruny)
kg/ha pozemnej oblasti (1 m výšky koruny)
kg/hL
Blossom Protect™
1,5
0,75
0,15
Buffer Protect NT™ *
6,0
3,0
0,6
Blossom Protect™ + Buffer Protect NT™
1,5 + 6,0
0,75 + 3,0
0,15 + 0,6

Dávka vody: 500 l/ha na 1 m výšky koruny stromov, 1000 l/ha na 2 m výšky koruny stromov

Kontrola skladovacích chorôb

Na jednej strane existuje vyše 90 rôznych plesní spôsobujúcich príznaky skladovacích spál v jablkách a hruškách, ktoré majú rôzne formy infekcie a schopnosť vyvinúť si odolnosť voči chemickým fungicídom. Na druhej strane je vysoký tlak zo strany obchodníkov a spotrebiteľov znižovať množstvo chemických rezíduí na ovocí. Blossom ProtectTM rapídne blokuje patogény pred kolonizáciou miest infekcie na ovocných pletivách, čím zlepšuje trvanlivosť a kvalitu ovocia.

Výhody Blossom ProtectTM v boji proti skladovacím chorobám

Pokyny pre aplikáciu

Aplikácie proti skladovacím chorobám

Aplikačné miery
kg/ha pozemnej oblasti (2 m výšky koruny)
kg/ha pozemnej oblasti (1 m výšky koruny)
kg/hL
Blossom Protect™
2,0
0,5
0,1

Dávka vody: 500 l/ha na 1 m výšky koruny stromov, 1000 l/ha na 2 m výšky koruny stromov