Produkty > pomocné prípravky

StimGUARD pH®

Úprava pH a stability pH postrekovej kvapaliny

Účinná látka: -

Balenie: PE kanister 5 l a 20 l

Etiketa
KBÚ

StimGUARD pH®

Pôsobenie prípravku

 1. stabilizácia pH kvapaliny na hodnote, ktorá vyhovuje množstvu prípravkov na ochranu rastlín, predovšetkým insekticídom (približne 4,7 až 5,5 podľa zloženia kvapaliny)
 2. stabilizácia pH v mieste kontaktu kvapaliny s listom
  a) zachovanie stability v kvapke tesne po aplikácii
  b) pri vykryštalizovaní a opätovnom navlhčení opäť stabilizuje pH vzniknutého roztoku
 3. dodanie tlmiča stresu – výsledkom pôsobenia je vyrovnaný metabolizmus rastliny bez zbytočných a neproduktívnych strát energie
 4. dodanie draslíka
  a) podpora presunu asimilátov do miesta spotreby, či ukladanie (ešte podporené v kombinácii s Bórom)
  b) stabilizácia vodného režimu rastlín

Niektoré účinné látky v prípravkoch na ochranu rastlín (POR), vyžadujú kyslé pH – zvýši sa tak ich odolnosť proti rozkladu v postrekovej kvapaline. Ďalšou výhodou je, že pri vyschnutí postrekovej kvapaliny na listoch a ich následnom navlhčení, opäť dôjde k rozpusteniu stabilizačného systému a opätovnej optimalizácii pH. To podporí predĺženie životnosti účinnej látky, podporí účinok na škodcov a prispeje k obmedzeniu vzniku rezistencie.

Zloženie

Draslík v organickej väzbe – intenzívnejší vstup do listov, ako v anorganických formách (síran, dusičnan)
Betain – už v dávke 0,3l/ha hnojiva StimGUARD pH, je obsiahnutý vo fyziologicky účinnom množstve, ktoré zaistí obmedzenie vplyvu stresových faktorov.

Dávkovanie

StimGUARD pH® prednosti pri okyslení kvapaliny

 1. stabilizuje hodnotu pH na vhodnej úrovni (nejedná sa len o okyslenie)
 2. bez nebezpečenstva prekyslenia kvapaliny pri predávkovaní
 3. dosiahnutie cieľového pH pri nízkej dávke prípravku
 4. Zníži a stabilizuje pH kvapaliny aj pri použití bóru (viď. Tabuľka 3)

StimGUARD pH® podporuje účinnosť insekticídov

StimGUARD pH umožňuje aplikáciu prípravku na ochranu rastlín citlivých na hodnotu pH postrekovej kvapaliny s listovými hnojivami, pretože stabilizuje hodnotu pH na úrovni približne 4,7 až 5,5 a tým podporuje stabilitu účinných látok (napr. pyretroidy a acetamiprid). Ďalšou látkou, ktorá ocení nižšiu hodnotu pH je glyfosát. Vždy je potrebné zohľadniť požiadavky konkrétneho prípravku na ochranu rastlín. V niektorých prípadoch je znižovanie pH nežiadúce ako je tomu napr. u meďnatých fungicídov. (viď. tabuľka 5).

Vplyv pH kvapaliny na účinnosť jarného ošetrenia repky proti stonkovým krytonosom

(celková dĺžka požerkov lariev, ČZU, stanice Nechanice 2021)

Celkové pH kvapaliny súvisí s vlastnosťami všetkých ich zložiek. Na hodnote pH sa podieľa aj voda z pohľadu ich tvrdosti. Tvrdosť StimGUARD pH eliminuje celkom spoľahlivo už v základnej dávke (tabuľka 4).

Ale ani pri predávkovaní nespôsobuje neriadený pokles pH na úroveň, ktorá by bola nevhodná pre stabilitu ďalších zložiek zmesi a pre rastliny.