Produkty > herbicídy

Clinic® UP

STOP nežiadúcim vegetáciám

Postrekový postemergentný herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie vytrvalých i jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch a vinohradoch a na nepoľnohospodárskej pôde.

Účinná látka: glyphosate 360 g/l

Balenie: 5 l HDPE fľaša, 20 l HDPE kanister, 1 000 l HDPE kontajner (jumbo), kovový rám

Etiketa
KBÚ

Pôsobenie prípravku

Predpokladom úspešného ničenia trvácich, hlboko zakorenených burín je vytvorenie dostatočnej plochy listov v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najvyšší príjem účinnej látky rastlinami. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe, keď sú rastliny v plnom raste. V závislosti na klimatických podmienkach sa plný účinok prejaví počas 10 – 14 dní. Za chladu a sucha sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zväčšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po aplikácii znižuje účinok, to neplatí pre TM s prípravkami na báze s Pinolenom. Všetky kultivačné práce sa môžu robiť až v dobe, keď sa plne prejavili príznaky účinku.

Vždy zamedziť zasiahnutiu zelených častí kultúrnych rastlín, či už priamym postre­kom alebo úletom postrekovej hmly! Priamy postrek a prípadný úlet postre­kovej hmly nesmú zasiahnuť susedné plodiny a ostatné necieľové rastliny!

Registrované použitie

Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka
Ochr. doba
Poznámka
obilniny
pýr a iné trváce buriny
4 l/ha
AT
predzberová aplikácia
ľan, repka jarná, repka ozimná
pýr a iné trváce buriny
3 – 4 l/ha
AT
predzberová aplikácia
horčica
pýr a iné trváce buriny
3 – 4 l/ha
AT
predzberová aplikácia
hrach, bôb
pýr a iné trváce buriny
3 – 4 l/ha
AT
predzberová aplikácia
strnisko, orná pôda
jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy, výmrv obilnín
1,5 l/ha
AT
-
strnisko, orná pôda
pýr a iné trváce buriny
3 – 4 l/ha
AT
-
lúky a pasienky
obnova trvalých trávnych porastov
3 – 6 l/ha
AT
-
ovocné dreviny
jednoročné a trváce buriny
5 l/ha
AT
-
železnice
nežiadúca vegetácia
6 l/ha
AT
-
lesné kultúry
nežiadúca vegetácia
3 l/ha
-
-
lesné kultúry
chemická prebierka
10 %
-
Listnaté stromy
lesné kultúry
aplikáciou na pne
20 %
-
Listnaté stromy
lesné kultúry
chemická prebierka injektážou
2 ml/ha
-
-
nádrže vodné toky, zavlažovacie kanály
nežiadúce dreviny, pobrežné buriny
6 l/ha
-
-
obilniny, olejniny, strukoviny, repa, cukrová zelenina
jednoročné trávy a dvojklíčnolistové buriny, výmrv obilnín
1, 5 l/ha
AT
Preemergentne (po výseve a pred vzídením)

Odporúčaná maximálna dávka vody na 1 ha je 200 l.