Produkty > biologická ochrana

Boni Protect®

Ochrana uskladneného ovocia

Biologický postrekový fungicídny prípravok vo forme vo vode rozpustných granúl (WG) určený na predzberové ošetrenie jadrovín proti skladovým chorobám.

Účinná látka: Aureobasidium pullulans 5x109 cfu/g spóry Aureobasidium pullulans kmeň č. DSM 14940 + DSM 14941

Balenie: 1,5 kg

Pôsobenie prípravku

Biologický fungicídny prípravok Boni Protect® pôsobí proti skladovým chorobám ako napríklad Botrytis cinerea, Monilia fructigena, Penicillium expansum, Fusarium sp., Alternaria alternata, ktoré spôsobujú hnilobu skladovaných plodov. Suspenzia spór Aureobasidium pullulans sa aplikuje postrekom počas posledných 5 týždňov pred zberom, kolonizuje povrch ošetrených plodov a antagonistickým pôsobením zabraňuje rozvoju fytopatogénnych húb.

Registrované použitie

Plodina
Účel použitia
Dávka/ha
Ochr. doba
jadroviny
skladové choroby
1 kg/2 m výšky koruny
AT

Dávka vody: 1000 l/ha na 2 m výšky koruny stromov

Pokyny pre aplikáciu

Prípravok Boni Protect® je určený na prevenciu pred vznikom infekcie skladových chorôb jadrovín. Aplikujte max. 3 x počas odporúčaného obdobia pred zberom. Pre stromy vysoké v rozsahu 1 m až 2 m s košatou korunou použite dávku 1 kg/ha s 1000 l vody. Pre vyššie stromy aplikačnú dávku prípravku upravte. Ošetrujte vo večerných hodinách. Počas posledných 5 týždňov pred plánovaným zberom od začiatku zretia až do fázy zrelého ovocia pre spotrebu (BBCH 81 - 89) vykonajte 1 - 3 aplikácie. Pri aplikácii produktov nemiešateľných s prípravkom Boni Protect® dodržte ochrannú dobu min. 3 dni pred a 3 dni po aplikácii biologického prípravku Boni Protect®. Detailný zoznam miešateľnosti prípravku je dostupný na www.qenerika.sk

Opatrenia proti vzniku rezistencie

Antagonistický účinok prípravku Boni Protect® voči skladovým chorobám je založený na konkurencii kvasinky Aureobasidium pullulans o životný priestor a živiny na povrchu jabĺk. To vytvára nevhodné podmienky pre rast a rozmnožovanie skladových chorôb. Neexistuje možnosť pre vznik rezistencie alebo krížovej rezistencie cieľových patogénov voči prípravku Boni Protect®. Nevyvoláva fytotoxicitu rastlín a nezanecháva rezíduá v životnom prostredí.