Produkty > herbicídy

Dicoherb® M 750

Účinný pri sólo aplikácii, vhodný do kombinácií

Herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, na ničenie dvojklíčnolistových burín v obilninách bez podsevu a s podsevom ďateliny lúčnej, na lúkach a pasienkoch, v semenných porastoch tráv, v ďateline lúčnej a na železnici.

Účinná látka: MCPA 750 g/l

Balenie: 10 l

Etiketa
KBÚ

Pôsobenie prípravku

DICOHERB® M 750 má systémový účinok. Do rastliny preniká cez listy a pri prúdení rastlinných štiav sa dostane do pletív. Nepriaznivo ovplyvňuje delenie buniek, spôsobuje deformáciu listov a stoniek, až nakoniec rastlina hynie.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: kapsička pastierska, mrlík biely, pichliač roľný, pupenec roľný, iskerníky, reďkev ohnicová, štiavce, horčica roľná, peniažtek roľný

Stredne citlivé buriny: láskavce, chryzantémovka siatinová, konopnica napuchnutá, nezábudka roľná, mak vlčí, veroniky

Odolné buriny: zemedym lekársky, lipkavec obyčajný, pakosty, hluchavky, rumančeky, stavikrvy, fialka roľná

Spôsob použitia

Obilniny – Dicoherb® M 750 aplikujte v obilninách bez podsevu v dobe plného odnožovania až po začiatok stĺpkovania (BBCH 25-29). Na rozšírenie herbicídnej účinnosti ho možno miešať s inými herbicídmi. Tiež je možné ho miešať s DAM 390 a Stabilan®, čím sa zvyšuje jeho biologická účinnosť proti burinám.
V obilninách s podsevom ďateliny lúčnej prípravok aplikujte v dobe, kedy má ďatelina vyvinuté 2 trojlístky.
V tritikale prípravok aplikujte od vývinu 4. listu do konca odnožovania (BBCH 14-29), nekombinujte s DAM 390.
Ošetrujte len zdravé a nepoškodené porasty, pri teplotách nad +100C.

Lúky a pasienky – Proti iskerníku prudkému na jar pri jeho výške 15 cm až do fázy pupeňov.

Semenné porasty tráv – Aplikujte pri výške porastu 25-30 cm.

Ďatelina lúčna – Proti dvojklíčnolistovým burinám a parumančeku nevoňavému aplikujte na jar, alebo po kosbe na vzídené buriny. Buriny môžu mať najviac 4 pravé listy. Použitie len v úžitkových porastoch. Aplikáciu pri silnom slnečnom svite a teplotách nad +230C neodporúčame.

Registrované použitie

Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka na ha
Ochr. doba (dni)
Poznámka
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž
odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec
0,7 l + (25 g)
AT
(TM) Saracen Max
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač
0,7 l + (25 g)
AT
(TM) Saracen Max pšenica ozimná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž, tritikale, ovos
jačmeň jarný
odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec
0,7 l + (25 g)
AT
(TM) Saracen Max
jačmeň jarný
odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec
1 l + (25 g)
AT
(TM) Saracen Max
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž
citlivé dvojklíčnolistové buriny
1 l
AT
-
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná
citlivé dvojklíčnolistové buriny
0,7 l
AT
-
tritikale
citlivé dvojklíčnolistové buriny
0,7 l
AT
-
obilniny s podsevom ďateliny
dvojklíčnolistové buriny
0,7 l
AT
-
lúky a pasienky
dvojklíčnolistové buriny
1,8 -2 l
28 dní
-
trávy
dvojklíčnolistové buriny
0,7-1 l
60
semenné porasty
trávy
odolné dvojkličnolistové buriny
0,7 l + (25 g)
60
semenné porasty

Menej významné použitie

Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka na ha
Ochr. doba (dni)
Poznámka
železnice
praslička roľná
1,8 l
AT

Dávka vody: 200 - 400 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 1x za vegetačné obdobie (okrem železníc).