Produkty > herbicídy

Ikanos®

OVERENÝ ŠTANDARD

Postrekový selektívny herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja (OD) na postemergentné ničenie trvácnych a jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Účinná látka:nicosulfuron 40 g/l (4,1 % hm)

Balenie: 5 l

Pôsobenie prípravku

Ikanos® je postemergentný, selektívny herbicíd zo skupiny sulfonylmočovín. Účinná látka nikosulfurón je rýchlo absorbovaná zelenými listami a do malej miery koreňmi tráv a burín systémovo rozvádzaná v rastline. Trávy a buriny okamžite prestanú rásť, menia farbu a pomaly odumierajú.

Spektrum herbicídnej účinnost

Citlivé buriny:
moháre, lipnica ročná, pýr plazivý, ježatka kuria, mätonohy, peniažtek roľný, fialka roľná, láskavce, horčiak štiavolistý, horčiak broskyňolistý, kapsička pastierska, reďkev ohnicová, rumančeky, lipkavec obyčajný, hluchavky, hviezdica prostredná

Stredne citlivé buriny:
žltnica maloúborová, pohánkovec ovíjavý

Odolné buriny:
výmrv slnečnice, pichliač roľný, veroniky, pupence, ľuľok čierny, stavikrv vtačí

Registrované použitie

Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka
Ochr. doba
kukurica
jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny
1,0 l
AT

Dávka vody: 200 - 400 l/ha. Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie plodiny: 1× za rok.

Pokyny pre aplikáciu

Ikanos® aplikujte postemergentne v zrnovej a silážnej kukurici v rastovom štádiu od druhého do ôsmeho listu kukurice (BBCH 12-18).

Dvojklíčnolistové buriny sú najcitlivejšie vo fáze 2-4 pravých listov (BBCH 12-14), pýr plazivý vo fáze 3-4 listov (BBCH 13-14) t.j. pri výške cca 15-20 cm, jednoročné trávy vo fáze 3-4 listov (BBCH 13-14). Aplikujte vždy na aktívne rastúce buriny.

Dažďové zrážky cca 3 hodiny po aplikácii neznižujú účinnosť prípravku.