Produkty > hnojivá

CAMPOFORT®

V pestovateľskej praxi sa k výžive rastlín cez list najčastejšie používajú živiny v troch formách:

Formulované listové hnojivá obsahujú okrem živín ďalšie formulačné látky organického charakteru, ktoré zlepšujú a zvyšujú účinnosť aplikovaných živín dvojakým spôsobom:

Uľahčujú vstup živín do listov – majú vhodné zmáčavé a adhezívne vlastnosti a vysokú hydroskopicitu. To zlepšuje rovnomerné pokrytie plochy listu pri aplikácii, udržaniu živín na liste a obmedzuje riziko zmyvu dažďom a predčasnú kryštalizáciu živín s následným opadom z listu. Tieto vlastnosti predlžujú účinnosť hnojiva.

Napomáhajú zapojeniu živín do metabolizmu rastlín, vstupujú do rastlinných pletív spoločne so živinami a aktivujú, či zintenzívňujú priebeh metabolických reakcií. Tým dochádza k synergii pôsobenia fyziologicky aktívnych látok a využitiu živín rastlinou.

Listové hnojivá rady CAMPOFORT®

Listové hnojivá rady CAMPOFORT® patria do kategórie formulovaných hnojív a sú určené predovšetkým pre porasty s nevyrovnaným pomerom živín v rastlinách.

Podľa typu a množstva obsiahnutých živín rozlišujeme:

Cieľom aplikácie je:

Aplikácia hnojív CAMPOFORT® je vhodná:

Charakteristika hnojív CAMPOFORT®

Hnojivá s biologickou aktivitou
Listové hnojivá CAMPOFORT® obsahujú 3 základné zložky:

Minerálne látky – tvoria komplex živín, ktorý je tvorený vždy nosnou živinou sprevádzaný ďalšími podpornými živinami (napr. dusík, síra, horčík). Cieľom takejto konštrukcie hnojív je rýchlejšie a komplexnejšie využitie nosnej živiny.

Všetky minerálne látky v hnojivách CAMPOFORT® sú absolútne rozpustené, v postrekovej kvapaline vytvárajú pravé roztoky, tým predstavujú dostupný zdroj živín a účinkujú okamžite. Organické látky – účinkujú dvojakým spôsobom:

Zlepšenie fyzikálnych vlastností je spojené s tzv. formulačnou zložkou hnojiva. Jedná sa o látky rôzneho charakteru, ktoré zaisťujú zmáčanlivosť, znižujú zmyv dažďom, chelatizujú niektoré prvky, uľahčujú vstup živín do rastliny a obmedzujú nežiadúcu premenu živín pred vstupom do rastliny (napr. vysychanie roztoku, kryštalizácia).

Niektoré látky z hnojív CAMPOFORT® po vstupe do rastliny aktívne ovplyvňujú metabolizmus – označujeme ich ako látky s biologickou aktivitou.

Dávka a kombinácia jednotlivých organických látok v hnojivách CAMPOFORT® bola stanovená na základe mnohých experimentov. Tieto látky majú biostimulačný a protistresový efekt založený na priamom ovplyvnení hormonálnych procesov alebo ne efekte elicitácie (podnet k spusteniu signálnych dráh pomocou informačnej molekuly). Druh a množstvo látok s biologickou aktivitou v hnojivách CAMPOFORT® bol stanovený na základe overovacích pokusov a početných konzultácií. Pre výraznú stimuláciu rastlín je určený špecifický rad produktov FORTE®, ktoré majú v porovnaní s radom hnojív CAMPOFORT® navyše špecifické stimulačné látky a odlišné pomery medzi jednotlivými organickými látkami.