Produkty > hnojivá

FORTE - gama®

Nová rada plne rozpustných – nesuspenzných listových hnojív nadväzuje na úspešnú radu Fortestim. Je určená pre zlepšenie stavu porastov, predovšetkým pred nástupom intenzívneho rastu v jarnom období.

Balenie: 20 l, 400 l, 1000 l

Dávka: 4 l/ha

Etiketa

Prínos aplikácie hnojív rady FORTE

Prednosti hnojív rady FORTE

Špecifické organické látky významne podporujú príjem a využiteľnosť aplikovaných živín tým, že upravujú podmienky na povrchu listu (zmáčanlivosť, adhézia, atď.) a následne sa ako látky prírodného charakteru priamo zapájajú do metabolizmu rastlín. Jedná sa o zmes humátov, oligopeptidov a betaínu. Obsiahnuté fulvokyseliny, humínové kyseliny, jednoduché reťazce aminokyselín a betaín sú účinné tlmiče stresu a podporujú priebeh metabolických reakcií.

Špecifický účinok organických látok v súčinnosti so živinami

Množstvo živín v odporúčanej dávke 4 litre (/ha)

živina
FORTE alfa®
FORTE beta®
FORTE gama®
N celkový
1000
960
384
P2O5
-
-
576
K2O
-
-
576
MgO
300
230
-
Zn (EDTA)
20
20
-
Mn (EDTA)
20
20
-
Cu (EDTA)
10
-
-
B (MEA)
10
60
25
Mo
-
20
-

Obsah mikroživín v hnojivách FORTE alfa®, FORTE beta® úplne pokrýva nároky rastlín v optimálnom termíne pre aplikáciu hnojív rady FORTE, tzn. v období počiatku jarnej vegetácie.

Množstvo živín obsiahnuté v hnojivách FORTE, významne zvýši obsah živín v rastlinách. Čím hlbší je deficit, tým vyšší je prínos aplikácie hnojív rady FORTE.

Mikroživiny Zn, Mn a Cu obsiahnuté v hnojivách FORTE sú v chelátovej forme, ktorá je vhodnejšia z hľadiska prestupu kutikulou a príjmu týchto živín rastlinami. Chelátové formy obsiahnuté v rade hnojív FORTE umožňujú kombináciu s prípravkami na ochranu rastlín a ďalšími listovými hnojivami.

hmotnosť sušiny rastlín
množstvo živín odobraných porastom pšenice ozimnej na prelome marca a apríla
N
P2O5
K2O
CaO
MgO
S
B
Mn
Zn
Cu
(t/ha)
(kg/ha)
(g/ha)
0,45
18,9
4,7
20,1
3,2
1,0
1,4
2,3
24,3
14,9
2,9

 

Mikroživiny sa zúčastňujú na viacerých metabolických reakciách a veľmi zložito sa špecifikuje, ktorá je v daný moment najdôležitejšia. Jedným zo zásadných procesov, v ktorom vystupuje celá skupina prvkov, je metabolizmus nitrátového dusíka prijatého rastlinou z pôdy (schéma). Preto je rozhodujúce zamedziť skrytému deficitu mikroživín a zvýšiť podiel aktívnych živín v rastline.

FORTE alfa®, FORTE beta® a FORTE gama® majú široké možnosti využitia vo všetkých poľných plodinách a trvalých kultúrach. Orientačným kritériom pre výber vhodného produktu je náročnosť cieľovej plodiny na konkrétne živiny.

Orientačné odporúčanie pre aplikáciu:

Plodina
Termín aplikácie
Druh hnojiva FORTE
Dávka hnojiva (l/ha)
obilniny
2. list až po predlžovací rast
alfa, beta, gama
4
olejniny
2. list až začiatok kvitnutia
alfa, beta, gama
4
okopaniny
2. list až uzavretie porastu
alfa, beta, gama
4
kukurica
od 2. listu
alfa, beta, gama
4
vinič
1. až 3. list vyvinutý
alfa, beta, gama
4
ovocné plodiny
od počiatku vývoja listov
alfa, beta, gama
4
zelenina
tvorba listov
alfa, beta, gama
4
chmeľ
od 2. páru listov
alfa, beta, gama
4

Odporúčaná aplikácia