Produkty > herbicídy

Fusilade Forte®

Rýchlejší a spoľahlivejší účinok vďaka jedinečnej ISO link technológii

Postrekový selektívny herbicíd v úprave emulgovateľného koncentrátu (EC), určený na postemergentné ničenie trávovitých burín v poľnohospodárskych plodinách.

Účinná látka: fluazifop-P 128 g/l

Balenie: 5 l

Etiketa
KBÚ

Pôsobenie prípravku

Prípravok Fusilade Forte je systémovo pôsobiaci selektívny herbicíd proti trvácim a jednoročným trávam (výnimku tvorí lipnica ročná), ktorého účinná látka je prijímaná povrchom listov a následne rozvádzaná do celej rastliny, vrátane koreňovej sústavy. Účinná látka sa hromadí v kolienkach a podzemkoch a ničí meristematické pletivá burín. Herbicídne účinky sú pozorovateľné až po desiatich dňoch po aplikácii.

Čo je ISOlink technológia?

ISOlink technológia je špeciálna viaczložková zmes optimálne zladená s účinnou látkou tak, že zaručuje jej bezstratový transport na cieľové miesto a následný kvalitný graminicídny účinok vďaka stálemu a nemennému pomeru medzi jednotlivými komponentmi.

Technológia ISOlink umožňuje

  1. lepšie zachytiť kvapky postreku na liste a aktívne ich rozptýliť,
  2. zabrániť stečeniu postreku na zem
  3. urýchliť vstup účinnej látky cez kutikulu listov
  4. zvýšiť množstvo prijatej látky rastlinou

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: výdrol obilnín, ovos hluchý, ježatka kuria, moháre, pýr plazivý, psiarka roľná, mätonoh mnohokvetý, mätonoh tuhý, mätonoh vytrvalý, kostrava lúčna, mohár praslenatý, proso siate, medúnok vlnatý, rosička krvavá

Stredne citlivé buriny: cirok alepský, stoklas jalový, stoklas mäkký, prstenec obyčajný, lesknica kanárska

Pokyny pre aplikáciu

Prípravok aplikujte proti jednoročným trávam v štádiu ich intenzívneho rastu t.j. vo fáze 2-4 listov (BBCH 12-14), proti pýru plazivému pri výške 10-25 cm t.j. 3-4 listov (BBCH 13-14).
Vzhľadom na veľmi dobrú tolerantnosť prípravku k plodinám, nie je doba aplikácie závislá na rastovej fáze plodiny. V kôstkovinách a sóji neaplikujte prípravok po rastovej fáze plného kvitnutia (BBCH 65).
Herbicídna účinnosť je optimálna pri teplotách od +10oC do +25oC.
Poznámka: v prípade hrachu, fazule, bôbu je možné skrmovať slamu, pokiaľ jej množstvo neprekročí 10% celkovej dennej kŕmnej dávky.

Repu cukrovú a kŕmnu je možné ošetriť proti dvojklíčnolistovým a trávovitým burinám v TM kombináciách s prípravkom Betanal Expert, DA.

Chmeľ ošetriť postemergentne na vzídené jednoročné trávy vo fáze 3-6 listov.

Sóju ošetrujte v rastovej fáze burín 2 - 4 listov, od 2 pravých listov sóje.

Kŕmna mrkva pri vyšších teplotách nad +25 oC hrozí nebezpečenstvo fytotoxicity.

Repka pre výmrv obilnín prípravok aplikujte na jeseň vo fáze 2-4 listov výmrvu obilnín. Proti pýru plazivému aplikujte postemergentne na jeseň pri výške pýru 15 cm.

Registrované použitie

Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka
Ochr. doba
Poznámka
slnečnica
jednoročné trávy
1 l
90
-
slnečnica
pýr
1,8-2 l
90
-
repa cukrová, repa kŕmna
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
56
repa cukrová, repa kŕmna
pýr
1,8-2 l
56
sója
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
AT
sója
pýr
1,8-2 l
AT
šošovica
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
90
hrach, fazuľa, bôb
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
90
hrach, fazuľa, bôb
pýr
1,8-2 l
90
cibuľa
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
28
zo sadzačky (len na skladovanie), priamy výsev (nie na zeleno)
cibuľa
pýr
1,8-2 l
28
zo sadzačky (len na skladovanie), priamy výsev (nie na zeleno)
cesnak
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
28
cesnak
pýr
1,8-2 l
28
cibuľa
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
28
semenné porasty
cibuľa
pýr
2,5-3 l
28
semenné porasty
rasca
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
42
na semeno
rasca
pýr
1,8-2 l
42
na semeno
zemiak
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
90
zemiak
pýr
1,8-2 l
90
ľan
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
90
okrasné dreviny, ovocné škôlky
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
-
jadroviny
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
28
kôstkoviny
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
AT
ruža
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
42
mrkva kŕmna
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
49
mrkva kŕmna
pýr
1,8-2 l
49
mrkva
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
49
semenné porasty
mrkva
pýr
2,5-3 l
49
semenné porasty
petržlen
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
42
semenné porasty
pažítka
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
28
semenné porasty
špenát
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
42
semenné porasty
špenát
pýr
2,5-3 l
42
semenné porasty
kapustová zelenina (okrem kelu)
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
42
výsev
kapustová zelenina (okrem kelu)
pýr
2-2,4 l
42
výsev
rajčiak
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
30
výsev
rajčiak
pýr
2-2,4 l
30
výsev
chmeľ
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
30
sadenicové škôlky
ríbezľa červená, ríbezľa čierna
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
90
kry
repka ozimná
jednoročné trávy, výmrv obilnín
0,75 l
90
repka ozimná
rumančekovité buriny, výmrv obilnín, jednoročné trávy
1 l + (0,35 l)
90
(TM) LONTREL 300
repka ozimná
pýr
1,8-2 l
90

Dávka vody: 200 - 400 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 1x za vegetačné obdobie (okrem repy cukrovej, kde je možná delená aplikácia proti jednoročným trávam).

Menej významné použitie

Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka
Ochr. doba
Poznámka
pohánka
jednoročné trávy
0,8-1,2 l
90
pohánka
pýr
1,8-2,0 l
90

Dávka vody: 200 - 400 l/ha Maximálny počet ošetrení: 1× za vegetačné obdobie

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

Pokyny pre aplikáciu pre menej významné použitie

Prípravkom ošetrujte v dobe od 3. listu do odnožovania jednoročných tráv (BBCH 13-21) a 2-3 listov, čiže pri výške 10-15 cm pýru (BBCH 12-13)
Termín aplikácie: klíčne listy až 8. list vyvinutý (BBCH 10-18)
Najneskorší čas aplikácie: 1. bočný výhonok viditeľný (BBCH 21)
Spôsob aplikácie: pozemný plošný postrek

Vplyv na následné a náhradné plodiny

Obilniny a plodiny z čeľade lipnicovitých (kukurica, cirok) by nemali byť vysievané skôr ako 60 dní po poslednej aplikácii prípravku.
Ak je prípravok aplikovaný v súlade s návrhom na etikete a návodom na použitie tak možno pestovať následné plodiny v rámci bežného osevného postupu bez obmedzenia.
Pri aplikácii zabráňte úletu postrekovej kvapaliny na susediace plodiny.