Produkty > herbicídy

Accurate Delta®

NEŽELANÉ BURINY VYMETÁ

Postrekový herbicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG) určený na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej a jačmeni jarnom v jarnom období.

Účinná látka:
600 g/kg diflufenican (60% hm.),
60 g/kg metsulfuron-methyl (6% hm.)

Balenie: 0,5 kg

Etiketa
KBÚ

Pôsobenie prípravku

Prípravok Accurate Delta® je kontaktný herbicíd pre postemergentnú aplikáciu s dlhodobým reziduálnym účinkom. Obsahuje dve účinné látky: diflufenican, ktorý inhibuje biosyntézu karotenoidov a metsulfuron-methyl, čo je sulfonylmočovina pôsobiaca ako inhibítor ALS. Určený je na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej a jačmeni jarnom výlučne v jarnom období.

Spektrum herbicídnej účinnost

Citlivé buriny:
rumančeky, kapsička pastierska, peniažtek roľný, fialka roľná, konopnica napuchnutá, hluchavky, hviezdica prostredná.

Stredne citlivé buriny:
metlička obyčajná, mrlík biely, veroniky, pohánkovec ovíjavý.

Registrované použitie

Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka
Ochr. doba
pšenica ozimná, jačmeň jarný
jednoročné dvojklíčnolistové buriny
70-100 g
AT

Dávka vody: 200 - 400 l/ha. Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetáciu.

Spôsob použitia

Prípravok Accurate Delta® aplikujte v dávke 70 g/ha, keď sú buriny v rastovej fáze klíčnych listov až 2. páru pravých listov (BBCH 10-12). Dávku 100 g/ha použite vo vyšších rastových štádiách burín, maximálne však do 6 pravých listov (BBCH 16). Najvhodnejšia je aplikácia na buriny v rastovom štádiu 1-2 pravých listov (BBCH 11-12).

Pšenica ozimná:
Prípravok aplikujte na jar, v rastovom štádiu plodiny od 1. odnože až do objavenia sa 2. kolienka (BBCH 21-32).

Jačmeň jarný:
Prípravok aplikujte v rastovom štádiu plodiny od 1. odnože až do konca odnožovania (BBCH 21-29).

Ošetrený porast po aplikácii prípravku nebráňte. Nevalcujte do 7 dní pred a po aplikácii. Prípravok môže byť aplikovaný na všetky pôdy okrem pôd s obsahom organickej hmoty vyšším ako 10 %. Rýchlosť účinku prípravku môže byť nižšia za chladného počasia. Herbicídna účinnosť môže byť znížená za veľmi suchých podmienok. Vlhká pôda v čase aplikácie a po aplikácii zlepšuje herbicídnu účinnosť.