Produkty > hnojivá

Revitin®

N (amidický) 44 g/l, P2O5 255 g/l

S Revitinom zmäkne len to čo má

Zloženie: -

Balenie: -

Etiketa

Hnojivo REVITIN je určené pre spoločnú aplikáciu s listovými hnojivami s obsahom fosforu v prípadoch, kedy je potrebné:

  1. potlačiť vplyv tvrdej vody (z kategórie „stredne tvrdá“ a vyššie) a zamedziť zrážaniu fosforečnanov s katiónmi obsiahnutými vo vode s vysokou tvrdosťou pri príprave postrekovej zmesi
  2. optimalizovať vlastnosti vody použitej pre prípravu postrekovej zmesi - upraviť jej pH a odstrániť prejavy tvrdosti vody. Toto je významné pre rad prípravkov na ochranu rastlín.

Hnojivo, okrem zvýšenia obsahu rastlinných živín (N,P) veľmi účinne znižuje pH postrekovej zmesi – jeho konkrétna hodnota sa riadi vlastnosťami jednotlivých zložiek použitých pre prípravu zmesi. V prípade požiadaviek docieliť určitého pH je potrebné hodnotu meniť a prípadne upraviť.

Dávkovanie prípravku je závislé na množstve použitého fosforečného hnojiva:

Dávkovanie hnojiva REVITIN (RVT) k potlačeniu vplyvu tvrdosti vody (200 – 300 l/ha) pre fosforečná hnojiva
obsah P2O5 v hnojive
kategórie tvrdosti vody
stredne tvrdá až tvrdá®
veľmi tvrdá
(g/l)
(ml RVT/l hnojiva)
menej než 40
35
60
40 - 120
60
100
viac než 120
120
190

Rôzne hnojivá sa vyznačujú rôznym vplyvom na pH zmesi. Je to dané špecifickým chemickým zložením – druhom živín, ich formou a množstvom. Hodnota pH ďalej ovplyvňuje prídavok prípravku na ochranu rastlín. Preto je vždy potrebné rešpektovať odporúčania v platnej etikete prípravku, či hnojiva a riadiť sa odporúčaniami výrobcu.

Dávka hnojiva REVITIN (RVT) pre zvýšenie dávky fosforu a k dosiahnutiu cieľového pH pri kombinácii uvedeného hnojiva s vodou (200 – 300 l/ha)
hnojivo
pre dosiahnutie pH cca 6,2
názov
dávka (l/ha)
(ml RVT/ha)
RETAFOS® prim
5
2 000
Bór 150 (obece etanolamin bóru, 150 g B/l)
1
530
FORTE gama, FORTE gama FENOL
4
480
FORTE beta, FORTE beta FENOL
4
120
FORTE alfa, FORTE alfa FENOL
4
32
ďalšie hnojiva od rôznych výrobcov
podľa odporúčania
nutné stanoviť meraním

 

Dávka hnojiva REVITIN pre okyslenie vody použitej k príprave postrekovej zmesi
dávka zložiek
Orientačné pH1) zmesi s vodou z kategórie:
voda (l)
RVT (ml)
veľmi mäkká až mäkká
tvrdá až veľmi tvrdá
200 - 300
25
5,8 – 6,3
6,7 – 7,2
200 - 300
50
4,7 – 5,6
6,4 – 6,8
200 - 300
75
3,5 – 4,3
6,2 – 6,6
200 - 300
100
3,1 – 3,7
5,9 – 6,5
1) pre určenie presnej hodnoty pH je nutné použiť zodpovedajúcu diagnostickú metódu

Príprava postrekovej tekutiny

Odmerané množstvo prípravku REVITIN sa vleje do nádrže postrekovača naplnenej zhruba do 2/3 vodou a premieša sa. Potom za stáleho miešania sa môže pridávať ďalšie fosforečné hnojivo v odporúčaných dávkach podľa tabuľky s dávkovaním, a následne sa nádrž postrekovača doplní vodou. Upozornenie: REVITIN sa dávkuje do postrekovej vody vždy ako prvý.