Produkty > herbicídy

Butoxone 400

Jediný postemergent do hrachu

Herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, na ničenie dvojklíčnolistových burín v hrachu a peluške.

Účinná látka: 400 g/l MCPB (vo forme sodnej soli 438,5 g/l)

Balenie: 5 l HDPE kanister

Etiketa
KBÚ

Pôsobenie prípravku

Prípravok Butoxone 400 je selektívny rastový herbicíd určený na postemergentné ničenie jednoročných a trvácich dvojklíčnolistových burín v hrachu a peluške. Účinná látka MCPB patrí do skupiny karboxylových kyselín a pôsobí ako syntetický auxín. Prípravok má systémový účinok - narušuje delenie, rast a diferenciáciu buniek. Dôsledkom je deformácia listov, stoniek a uhynutie zasiahnutej buriny. Účinná látka preniká do rastliny predovšetkým cez listy a stonky. Prúdením rastlinných štiav je následne rozvádzaná až ku koreňom a ničí tým aj trváce buriny.

Spektrum burín

Citlivé buriny: kapsička pastierska, mrlík biely, iskerníky, reďkev ohnicová, peniažtek roľný, výmrv repky, horčica roľná.

Stredne citlivé buriny: pichliač roľný, štiavce, pohánkovec ovíjavý, horčiak obyčajný, láskavce, konopnice, hviezdica prostredná, fialka roľná.

Odolné buriny: rumančeky, rumany, loboda konáristá, lipkavec obyčajný, horčiak štiavolistý, stavikrv vtáčí, zemedym lekársky, hluchavka objímavá, veroniky.

Registrované použitie

Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka
Ochr. doba
hrach, peluška
dvojklíčnolistové buriny
3 l
AT

Dávka vody: 200 - 400 l/ha. Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetáciu.

Spôsob použitia

Hrach siaty, peluška – prípravok aplikujte vo fáze od 3 do 6 listov (BBCH 13-16) t.j. do výšky hrachu asi 5-15 cm. Neskorá aplikácia by mohla viesť k zníženiu úrody. Pichliač roľný je najcitlivejší vo fáze listovej ružice. Jednoročné dvojklíčnolistové buriny sú najcitlivejšie v štádiu 1-3 pravých listov. Trváce dvojklíčnolistové buriny by sa mali striekať v čase plného rastu, keď sa začínajú tvoriť zárodky kvetu. Prípravok je rastový herbicíd, a preto je vhodné ho aplikovať pri teplotách nad +10°C (pri nižších teplotách dochádza k znižovaniu účinku). Ošetrujte len zdravé a mechanicky nepoškodené porasty, najlepšie za bezvetria a v čase, keď nehrozia mrazy, neprší a ani sa neočakáva v nasledujúcich štyroch hodinách dážď. Neaplikujte v období sucha. Hrachovina po aplikácii Butoxonu 400 sa môže skrmovať pokiaľ je dodržaný termín aplikácie a hrach je zberaný v agrotechnickom termíne.