Produkty > fungicídy

Cuproxat® SC

Jednotka v ošetrení viníc, chmelníc a sadov

Meďnatý fungicíd určený na ochranu viniča, chmeľu, broskýň a rajčiakov proti hubovým choro­bám. Prípravok je povolený do Integrovanej produkcie a do ekologického poľnohospodárstva.

Účinná látka: kovová Meď 190 g/l (tribázický síran meďnatý 345 g/l)

Balenie: 10 l

Etiketa
KBÚ

Účinná látka je vyrábaná unikátnou technológiou, ktorá zabezpečuje vysoký podiel jemných častíc účinnej látky s dobrou priľnavosťou na ošetrované plochy. Veľkosť častíc účinnej látky je pri kontaktných meďnatých fungicídoch základným parametrom ovplyvňujúcim účinnosť prípravku. Čím menšie častice, tým väčší je ich počet v objemovej (hmotnostnej) jednotke, a tým je tiež daný väčší aktívny povrch a účinnosť prípravku.

Cuproxat® SC obsahuje najmenej 80 % účinnej látky vo forme častíc menších ako 1 mikrón. Takéto parametre nedosahuje žiadny klasicky vyrábaný meďnatý fungicíd.

Cuproxat® SC obsahuje len 190 g/l metalickej medi, klasické prípravky na báze oxychloridu Cu obsahujú cca 500 g medi v 1 kg prípravku. Znížený obsah medi (a tým aj dávky na ha) je potrebný najmä pri viacročných kultúrach (vinič, chmeľ). Pri opakovanom používaní prípravku s vysokým obsahom medi môže dochádzať k hromadeniu tohto prvku v pôde a tým aj k blokovaniu príjmu niektorých mikroprvkov rastlinami. Používaním prípravku Cuproxat SC je možné dlhodobo udržať obsah medi v pôde na prijateľnej úrovni.

Pôsobenie prípravku

Účinná látka (tribázický síran meďnatý) pôsobí kontaktne, zabraňuje klíčeniu spór. Z tohoto dôvodu musí byť prípravok použitý preventívne, resp. podľa prognózy.

Registrované použitie

Plodina
Účel použitia
Dávka
Ochr. doba
Poznámka
vinič
peronospóra viniča
5 l/ha
21
-
chmeľ
peronospóra chmeľová
5 l/ha
14
-
broskyňa
kučeravosť broskyňových listov
5 l/ha
AT
-
rajčiak
pleseň zemiaková
5 l/ha
10
na spracovanie
rajčiak
pleseň zemiaková
5 l/ha
3
na priamy konzum

Dávkovanie a aplikácia

Cuproxat® SC je možné aplikovať počas celého vegetačného obdobia. Zvlášť vhodné je jeho použitie v závere vegetácie (priaznivý vplyv na vyzretie dreva). Dávka postrekovej kvapaliny je pri klasickom postreku 1000 l/ha (0,5 % kon­centrácia) pri použití kvalitných rosičov je možné dávku postrekovej kvapaliny znížiť na 500 l/ha s tým, že dávka prípravku 5 l/ha musí byť dodržaná. Maximálny počet aplikácií počas vegetačného obdobia: 4 x. Prípravok Cuproxat SC je miešateľný s prípravkami na báze síry, penconazolu, vinclozolinu a methidathionu.

šetrenie viniča začnite až po odkvitnutí (BBCH 69). Zvlášť výhodné je jeho použitie pre záverečné ošetrenie. Množstvo postrekovej kvapaliny 1000 – 1500 l/ha podľa vzrastu viniča a infekčného tlaku.

Broskyne ošetrujte vo fáze nalievania pupeňov, najneskôr na začiatku nalievania pupeňov (BBCH 01), v čase, kedy dochádza k otváraniu vonkajšieho obalu pupeňov. Dávka vody 1000 l/ha.

Ošetrenie rajčiakov – prípravok používajte preventívne pred očakávaným výskytom infekcie. Odporúčaný interval je v závislosti od počasia 5 – 7 dní. Dávka vody 1000 l/ha.

Chmeľ - dávka postrekovej kvapaliny závisí od rastovej fázy chmeľu (1000 - 2500 l/ha). Vždy zabezpečte dokonalé zmáčanie povrchu ošetrovaných rastlín.