Produkty > pomocné prípravky

NanoFYT Si®

20% SiO2 (vo forme stabilizovaných hydratovaných nanočastíc)
Formulačné látky – špecifické prírodné estery

Pomocný rastlinný prípravok s obsahom kremíka.

Účinná látka: -

Balenie: 5 l a 20 l bandaska

Etiketa
KBÚ

Výsledkom najnovších poznatkov vedeckého výskumu a nanotechnológií aplikovaných v poľnohospodárskej výrobe je NanoFYT Si®.
Výsledok výskumu- jedinečná technológia – vysoká aktivita povrchu častíc.

NanoFYT Si®

Je nový patentovo chránený pomocný prípravok obsahujúci unikátne hydratované nanočastice SiO2 v spojení so špecifickými prírodnými estermi. Je určený do ozimnej pšenice, jarného jačmeňa a tráv na semeno za účelom zvýšenia výnosu a zlepšenia kvality.

Pôsobenie

Prečo práve kremík?

Kremík je prvkom s preukázaným benefičným účinkom, i keď bol donedávna považovaný len za stavebnú zložku častí rastlín a minerálnu podporu mechanickej odolnosti. Až v r. 2006 boli objavené molekulárne mechanizmy, ktorými rastliny kremík prijímajú a hospodária s ním. Od tejto doby dochádza k pochopeniu využitia kremíka v rastlinnej výrobe. Zlúčeniny kremíka hrajú významnú rolu pri biotickom a abiotickom strese a jeho príjem a dostupnosť má zásadný vplyv na výnos a kvalitu rastlín. Moderné postupy (nanotechnológie) prinášajú nové možnosti, ako ovplyvniť správanie kremíka z hľadiska príjmu a využitia rastlinou.

Prečo bol vyvinutý prípravok NanoFYT Si®?

V oblasti výživy rastlín znamená táto technológia obrovský posun smerom ku kvalite. Jedná sa o celkom nový pohľad a zmenu doteraz využívaných trendov. Problematikou nanočastíc a ich využitím sa vedci zaoberajú zhruba od polovice minulého storočia. Výskyt nanočastíc je však v prírode bežný jav, napr. väčšina bielkovín má rozmery nanočastíc. Prípravok NanoFYT Si® obsahuje kremík vo forme stabilizovaných nanočastíc hydratovaného oxidu kremičitého o priemere približne 15 nm. Tieto nanočastice boli vyvinuté špeciálne pre foliárnu aplikáciu a pôsobia na listoch ako špecifický zdroj kremíka, ktorý sa môže aktívne zapojiť do metabolizmu rastliny. Nanorozmery častíc sú zodpovedné za zvláštne vlastnosti prípravku a súvisia s jeho vysokou účinnosťou. Prípravok obsahuje ako formulačné látky tak aj prírodné estery, pričom aplikácia komplexu nanočastíc obsahujúcich kremík spolu s týmito prírodnými estermi pôsobí priaznivo na kondíciu pestovaných kultúr a výrazne prispieva k obmedzeniu biotických a abiotických stresov v priebehu vegetácie. Vynikajúce vlastnosti prípravku NanoFYT Si® sú teda dané komplexom pôsobenia nanočastíc kremíka, tak i prírodných esterov a vo svojich účinkoch sa vzájomne synergicky podporujú.

Rozhranie medzi vnútornými pletivami listu a okolitým prostredím tvorí pokožka (epidermis), ktorá je pokrytá kutikulou. Kutikula je zložená z degradovateľného biopolyméru kutinu, nedegrovateľného polyméru kutánu a asociovaných rozpustných kutikulárnych voskov. Podľa súčasných poznatkov sú kutikulárne vosky hlavnou transportnou bariérou cez membránu. Stabilizované hydratované nanočastice SiO2 sú schopné prenikať kutikulou, lenticelami aj prieduchmi do medzibunečných priestorov. Takto upravené častice s hydratačným obalom preniknuté do pletív majú obrovské aktívne povrchy a umožňujú sa intenzívne zapojiť do metabolických reakcií. Nie sú však spotrebované okamžite a slúžia ako metabolická „zásobáreň“ kremíka. Veľký povrch častíc umožňuje tak isto tvorbu komplexov s prírodnými rastlinnými estermi, ktoré spoločne s časticami prenikajú do listov a zvyšujú odolnosť rastlín proti biotickým a abiotickým stresom. NanoFYT Si® je tak vďaka využitiu nanotechnológie unikátnym výrobkom uľahčujúcim príjem a využitie komponentov, z ktorých je zložený.

Stabilizované nanočastice SiO2 ľahko prenikajú do rastlín. Vytvárajú obrovské aktívne povrchy a v spojení s prírodnými estermi, ktoré sa postupne uvoľňujú, priaznivo ovplyvňujú kondíciu pestovaných rastlín a obmedzujú stres.

 

Návod na použitie NanoFytu Si®

Plodina
Termín aplikácie
Počet aplikácií
Doporučená dávka
Dávka vody
pšenica ozimná
po vymetaní klasu
1 – 2
0,3- 0,4 l/ha
150 – 300 l/ha
pšenica jarná
po vymetaní klasu
1 – 2
0,3- 0,4 l/ha
150 – 300 l/ha
jačmeň jarný
po vymetaní klasu
1 – 2
0,3- 0,4 l/ha
150 – 300 l/ha
jačmeň ozimný
po vymetaní klasu
1 – 2
0,3- 0,4 l/ha
150 – 300 l/ha
trávy na semeno
pred obdobím tvorby semien
1 – 2
0,3- 0,4 l/ha
150 – 300 l/ha
kukurica
od polovice júna do konca júla
1 – 2
0,3- 0,4 l/ha
150 – 300 l/ha
okopaniny, repa cukrová
od polovice júna do konca augusta
1 – 2
0,3- 0,5 l/ha
150 – 300 l/ha