Produkty > fungicídy

Tazer® 250 SC

Systémový fungicíd s preventívnym a kuratívnym účinkom

Systémový fungicíd s preventívnym a kuratívnym účinkom vo forme suspenzného koncentrátu na ochranu pšenice, jačmeňa a repky proti hubovým chorobám.

Účinná látka: azoxystrobin 250 g/l

Balenie: 5 l

Etiketa
KBÚ

Pôsobenie prípravku

Účinná látka azoxystrobin patrí do chemickej skupiny B-methoxyakrylátov (strobilurinov deriváty). Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Tento mechanizmus účinku umožňuje použiť prípravok proti chorobám, pri ktorých bola zaznamenaná znížená citlivosť k iným skupinám účinných látok v dôsledku rezistencie. Účinná látka preniká do pletív rastlín (translaminárny a systémový účinok). Preventívny účinok vyžaduje, aby aplikácia bola vykonaná pred alebo na začiatku infekcie.

Prípravok na báze tejto účinnej látky sa vyznačuje širokým spektrom účinku.

Azoxystrobin sa vyznačuje dlhodobým účinkom. To umožňuje v závislosti od prírastkov listov a od infekčného tlaku zabrániť novej infekcii po dobu 3-8 týždňov. Azoxystrobin vyniká tým, že porasty obilnín sú dlhodobo zdravé a zelené (tzv. green efekt). Tento efekt sa významne prejavuje tak, že rastlina môže dlhšiu dobu tvoriť a následne ukladať asimiláty do zŕn. Výsledkom je nielen nadštandardne vyššie dosahovaná úroda, ale aj vyššia kvalita zrna.

Registrované použitie

Plodina
Účel použitia
Dávka
Ochr. doba
Poznámka
jačmeň jarný, jačmeň ozimný
hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnistosť jačmeňa, hrdza jačmenná, fuzariózy klasov
0,8 l/ha
35 dní
2 x za rok
pšenica ozimná
múčnatka trávová, hrdza ražná, septorióza plevová, septorióza pšenice, fuzariózy klasov
0,8 l/ha
35 dní
2 x za rok
repka jarná, repka ozimná
pleseň sivá, čerň repková, biela hniloba
1,0 l/ha
66 dní
1 x za rok

Dávka vody 300 - 400 l/ha

Pokyny pre aplikáciu

Prípravok aplikujte preventívne alebo na začiatku výskytu choroby nasledovne:

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný
Množstvo vody: 200 - 400 l/ha
Maximálny počet aplikácií počas vegetačného obdobia: 2x
Interval medzi aplikáciami: 10 - 21 dní

Proti fuzariózam klasov aplikujte prípravok od začiatku kvitnutia, keď sú prvé peľnice viditeľné (BBCH 61) až po koniec kvitnutia, keď sú všetky klásky kompletne rozkvitnuté, ale niektoré peľnice sú zaschnuté (BBCH 69).

Proti ostatným chorobám obilnín ošetrujte od začiatku predlžovania stebla, kedy sú už odnože vzpriamené, 1.internódium sa začína predlžovať a vrchol klasu je min. 1 cm nad odnožovacím uzlom (BBCH 30) až do štádia konca klasenia, keď je už klas celkom vyrastený (BBCH 59).

Repka ozimná, repka jarná
Množstvo vody: 200- 500 l/ha
Maximálny počet aplikácií počas vegetačného obdobia: 1x 1 l
Prípravok aplikujte na jar v čase kvitnutia, od štádia kedy je 10 % kvetov v hlavnom strapci otvorených a hlavný strapec sa predlžuje (BBCH 61) až do konca kvitnutia (BBCH 69).