Produkty > insekticídy

Kaiso Sorbie®

Najlacnejšie insekticídne ošetrenie!

Postrekový insekticídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl, určený na ochranu obilnín, repy cukrovej, repy kŕmnej a repky proti cicavému a žravému hmyzu.

Účinná látka: lambda-cyhalothrin, 50 g/kg

Balenie: 0,5 kg

Etiketa
KBÚ

Unikátna Sorbie technológia spočíva v tom, že vo vode dispergovateľné a kvapalnou účinnou látkou naplnené granule sa pri styku s vodou menia na sterilný emulgovateľný koncentrát s vyššou účinnosťou. Sorbie technológia je jedinečný typ technológie vyvinutej a patentovanej spoločnosťou Nufarm, ktorá spája úžitok EC a WG formulácie: vyzerá ako vodorozpustné granule a správa sa ako emulzný koncentrát miešateľný vo vode.

Pôsobenie prípravku

Účinná látka prípravku KAISO SORBIE® patrí do skupiny pyretroidov. Pôsobí proti cicavému a žravému hmyzu. Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed. Pôsobí proti larválnym štádiám a imágam.
Mechanizmus účinku spočíva v tom, že pyretroid pôsobí na proteín nervového systému hmyzu nazývaný „sodíkový kanál“ ktorý je zodpovedný za priechod signálu pozdĺž nervu. Drží tieto kanály otvorené, čím dochádza k trvalému opakovaniu nervových vzruchov. Jedinci majú nekoordinované pohyby a v konečnom dôsledku dochádza k paralýze a smrti.

Registrované použitie

Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka
Ochr. doba
Počet aplikácií
obilniny
vošky a prenášače viróz
0,1 - 0,15 kg/ha
35 dní
1
obilniny
kohútik pestrý, kohútik modrý
0,1 - 0,15 kg/ha
35 dní
1
repa cukrová, repa kŕmna
voška maková, voška broskyňová
0,1 - 0,15 kg/ha
7 dní
1
repka ozimná, repka jarná
krytonos repkový, krytonos šešuľový, byľomor kelový, skočky
0,15 kg/ha
56 dní
1
repka ozimná, repka jarná
blyskáčik repkový
0,10 kg/ha
56 dní
1

Maximálny počet aplikácii: 1x za vegetačné obdobie

Odporúčania pre použitie a obmedzenia použitia

Prípravok KAISO SORBIE® aplikujte pozemne plošným postrekom v dávke 100 - 150 g/ha1 v 200 - 400 l vody na ha podľa signalizácie napadnutia škodlivým organizmom.

Obilniny:
Proti voškám a kohútikom ošetrujte po dosiahnutí prahovej hodnoty škodcu alebo podľa signalizácie. Vzhľadom na kontaktný účinok je vhodné použiť vyššiu dávku vody, tj. 300 - 400 l na ha.

Repa cukrová, repa kŕmna:
Ošetrite podľa signalizácie náletu vošiek do porastu. Prípravok aplikujte v 200 - 400 l vody na ha.

Repka:
Prípravok použite v repke v dávkach 200 - 400 l vody na ha.
• proti krytonosovi repkovému použite prípravok v dávke 150 g na ha podľa signalizácie náletu chrobákov
• proti blyskáčikovi repkovému postačuje dávka 100 g na ha. Ošetrujte v období maximálneho náletu škodcu do porastu repky
• ošetrenie proti šešuľovým škodcom smerujte do druhej polovice alebo ku koncu kvitnutia repky.
• prípravok dobre účinkuje aj za nižších teplôt.

Ošetrujte len mimo doby letu včiel!

Maximálny počet aplikácií v každej plodine v jednom vegetačnom období: 1x

Následné a náhradné plodiny

V prípade výpadku plodiny alebo predčasnej orby, môžu byť použité ako následné a náhradné všetky plodiny.