Produkty > pomocné prípravky

K-FENOL MIX

Dlhodobo overený pomocník

Účinná látka: -

Balenie: 1 kg • 5 kg • 10 kg • 20 kg (tj. 1 liter • 5 litrov • 10 litrov • 20 litrov)

Etiketa
KBÚ

K-FENOL MIX výrazne podporuje

Pôsobenie prípravku

K-FENOL MIX je určený po zmiešaní s vodou k aplikácii na rastliny s cieľom zvýšenia výnosu a kvality rastlinných produktov. K-FENOL MIX pôsobí na vyšší príjem a využitie živín rastlinou, čo sa prejavuje dobrým zakoreňovaním a intenzívnym rastom rastlín. Zvyšuje príjem a využitie živín rastlinami hlavne v období, kedy sú porasty dostatočne aktívne a majú podmienky pre silné zvýšenie metabolického výkonu. Zvýšené čerpanie živín sa pozitívne odrazí v množstve vytvorených stavebných a energetických látok. Nitrofenoláty sa chovajú ako nositeľ informácie, ktorá v rastline prebudí obranné metabolické aktivity bez toho, aby nasledoval nástup reálneho stresu a odčerpávanie zdrojov energie.

Zvýšený metabolický potenciál sa následne presunie do tvorby výnosotvorných prvkov, prípadne potlačí dôsledky poškodenia po aplikácií herbicídov, mrazov či krupobitiu, tým prispieva k naštartovaniu príjmu živín z pôdy a tým k rýchlejšiemu prekonaniu stresu a začiatku rastu. Dlhodobo je známy efekt nitrofenolátov pri zvýšení odolnosti porastov repky proti napadnutiu šešúľ byľomorom.

Pri aplikácii pred kvitnutím poľnohospodárskych plodín ovplyvňuje klíčenie peľových zŕn, má pozitívny vplyv na násadu plodov a semien, pri pšenici prispieva k zvýšeniu obsahu dusíkatých látok v zrne. U repky ozimnej aplikácia pred kvetom a v priebehu kvitnutia prispieva k vyššej tvorbe šešúľ s vyšším obsahom lignínu.

Doporučenia pre aplikáciuNitrofenoláty - zvýšenie výnosu repky ozimnej

(aplikácia BBCH 59-61, Skúšobná stanica Kluky, ČR)

 

Rozsah a spôsob použitia:

Plodina
Dávka (koncentrácia)
Max. počet aplikácii
Termín aplikácie a účinnosť
repka ozimná, repka jarná, horčica
0,2 l/ha
3
1. fáza listovej ružice
2. pred kvetom až začiatkom kvetu, zvýšenie počtu šešúľ
3. farba šešúľ sa mení z tmavo zelenej na sv. zelenú, zvýšenie výnosu, obmedzenie strát
slnečnica
0,2 l/ha
2
1. fáza 4 – 6 listov
2. začiatok kvetu
mak
0,2 l/ha
2
1. fáza listovej ružice
2. fáza predlžovacieho rastu až háčkovanie
repa cukrová
0,2 l/ha
2
1. v štádiu 4 – 6 párov pravých listov
2. repa cukrová zakrýva medzi riadky
chmeľ
0,2 l/ha
4
1. fáza intenzívneho rastu (2 m výšky)
2. 7 – 10 dní po 1. aplikácii
3. pred kvetom
4. po odkvete
zemiaky
0,2 l/ha
3
1. rastliny zakrývajú medzi riadky
2. cca 14 dní po 1. aplikácii
3. 14 dní po 2. aplikácii
obilniny
0,2 l/ha
2
1. od počiatku odnožovania
2. pred metaním až na začiatku metania, ovplyvnenie kvality – obsahu N látok v zrne
vinič
0,2 l/ha
(0,04%)
4
1. pred kvetom
2. – 4. v intervale 10 – 14 dní
kukurica
0,2 l/ha
2
1. fáza 6 – 10 listov
2. na začiatku kvetu palíc
hrach, sója
0,2 l/ha
2
1. fáza cca 5 – 10 cm
2. pred kvetom
rasca
0,2 l/ha
2
1. druhý rok – skoro na jar
2. cca 14 dní po prvej aplikácii
ľan
0,2 l/ha
2
1. vo výške rastlín cca 10 cm
2. na začiatku rýchleho rastu, zvýšenie výnosu dlhého vlákna
cibuľa a cesnak
0,2 l/ha
(0,04%)
3
1. vo fáze dvoch pravých listov (výška 15 cm)
2. asi 14 dní po 1. aplikácii
3. asi 14 dní po 2. aplikácii
jadroviny
0,2 l/ha
3
1. pred kvetom
2. asi 14 dní po 1. aplikácii
3. asi 14 dní po 2. aplikácii
kôstkoviny
0,3 l/ha
2
1. na začiatku kvetu, pri rozkvete 20% kvetov
2. na konci kvetu, asi za 7 – 10 dní po 1. aplikácii
rajčiny
0,2 l/ha
(0,04%)
3
1. po výsadbe
2. vo fáze butonizácie
3. na začiatku kvitnutia prvého vijanu
uhorky
0,2 l/ha
(0,04%)
3
1. vo fáze dvoch pravých listov
2. 14 dní po 1. aplikácii
3. 14 dní po 2. aplikácii
paprika
0,2 l/ha
(0,04%)
2
1. pred kvetom
2. 14 dní po 1. aplikácii
jahody
0,2 l/ha
(0,04%)
2
1. skoro z jari
2. pred kvetom

Pri opakovaných aplikáciách dodržte minimálny odstup 14 dní medzi jednotlivými aplikáciami.