Produkty > regulátory rastu

Optimus®

Všetko stojí ako má

Postrekový prípravok vo forme E3 formulácie suspenzného koncentrátu, ktorá zabezpečí rovnaký efekt pri nižšom množstve účinnej látky, určený na reguláciu rastu a vývoja pšenice ozimnej a jačmeňa jarného a zvýšenie odolnosti proti poliehaniu.

Účinná látka: trinexapac-ethyl 175 g/l

Balenie: 5 l

Etiketa
KBÚ

Pôsobenie prípravku

Prípravok obsahuje rastovo regulačnú účinnú látku trinexapac-etyl, ktorá inhibuje biosyntézu giberelínov, čo vedie k redukcii predlžovacieho rastu internódií a redukcii výšky obilnín. To spolu so zväčšením priemeru stebla vedie k odolnosti ošetrených rastlín proti poliehaniu a zachovaniu vysokej kvality úrody. Účinná látka je prijímaná predovšetkým prostredníctvom zelených častí rastlín a je rozvádzaná akropetálne do rastlinných pletív, prevažne do oblastí rýchleho vegetatívneho rastu. Optimalizovaná E3 formulácia umožňuje rýchle vstrebanie vyššieho množstva účinnej látky do pletív, zvyšuje odolnosť proti zmyvu dažďom a zabezpečuje rýchlejší rozvod účinnej látky v rastline. Výsledkom je až 95% vstrebanie účinnej látky. Možnosť TM s fungicídmi, herbicími a insekticídmi.

Registrované použitie

Plodina
Účel použitia
Dávka
Ochr. doba
pšenica ozimná
skrátenie stebla, obmedzenie poliehania
0,4 - 0,45 l/ha
AT
jačmeň jarný
skrátenie stebla, obmedzenie poliehania
0,4 - 0,45 l/ha
AT

1) Ošetrené porasty nesmú byť skrmované na zeleno, silážované ani senážované!

Dávka vody: 200 – 400 l/ha. Maximálny počet aplikácii: 1x za vegetačné obdobie

Návod na použitie

S cieľom dosiahnutia optimálneho účinku prípravok aplikujte za vhodných svetelných a teplotných podmienok za predpokladu, že sú porasty obilnín dobre založené, dobre vyhnojené a očakáva sa vysoká úroda. Porasty určené na ošetrenie by mali byť suché (pozor na rosu) a denná teplota by mala byť vyššia ako 12 °C. Ak sú poveternostné podmienky nevhodné (chladno, prípadne dážď), alebo existuje riziko nočných mrazov, ošetrujte neskôr. Rovnako to platí aj pre prípad vysokej teploty (viac ako 27 °C). Oneskorenie aplikácie nespôsobuje žiadne problémy, nakoľko interval použitia prípravku je dostatočne široký od štádia 1. kolienka do štádia vlajkového listu (BBCH 31-39). Ak je sucho a je vysoká denná teplota, prípravok aplikujte vo večerných hodinách. Prípravok nepoužívajte v prípadoch, keď je porast nevyrovnaný, podvyživený alebo inak stresovaný, napríklad suchom. Odolnosť voči dažďovým zrážkam je 2 hodiny po aplikácii. Poľahnutie porastu spôsobené nepriazňou počasia (silné zrážky a vietor) nemožno vylúčiť. Pre zabezpečenie optimálneho účinku proti poľahnutiu, použite Optimus® už v rastovej fáze BBCH 31-33. Prípravok môže byť použitý podľa potreby aj neskôr až do rastovej fázy BBCH 39. Najmä v prípadoch, keď sa riziko poľahnutia porastu prejavilo v neskorších fázach (napr. intenzívnejší rast, nesprávne rozhodnutie o nepoužití regulátora rastu, atď.).

Vplyv na následné a náhradné plodiny

Ak je nutné obilniny ošetrené prípravkom Optimus® zaorať, náhradné plodiny možno vysievať resp. vysádzať bez obmedzenia. Vysievanie alebo vysádzanie následných plodín v osevnom postupe je rovnako bez obmedzenia. Prípravok sa v pôde rýchlo rozkladá. Príjem koreňmi rastlín je obmedzený. Nie sú známe žiadne obmedzenia pre následné plodiny. Postrek nesmie zasiahnuť susediace porasty.