Produkty > fungicídy

Qualy 300 EC

Pre zdravú úrodu jabĺk

Systémový fungicídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu na ochranu jabloní proti chrastavitosti jabĺk.

Účinná látka: cyprodinil 300 g/l

Balenie: 1 l

Etiketa
KBÚ

Výhody použitia

- plne funkčný aj za nízkych jarných teplôt už od 3 oC.
- zrážky 2 hodiny po aplikácii neovplyvňujú účinnosť
- rozdielny mechanizmus pôsobenia oproti azolom, strobilurinom, dikarboximidom, alebo dodine
- dobrý vedľajší účinok proti múčnatke, moníliovej hnilobe a botrxtíde
- nevyžaduje klasifikáciu s ohľadom na včely.

Pôsobenie prípravku

Prípravok je systémový fungicídny prípravok poskytujúci preventívnu a kuratívnu ochranu jabloní proti chrastavitosti. Do rastlinných pletív preniká rýchlo v priebehu 2 hodín po ošetrení. Účinná látka cyprodinil z chemickej skupiny anilínopyrimidínov účinkuje ako inhibítor biosyntézy metionínu, potláča sekréciu hydrolytických enzýmov a zasahuje mechanizmus penetrácie v životnom cykle cieľového patogéna. Cyprodinil je v rastlinných pletivách rozvádzaný akropetálne smerom k novým prírastkom a translaminárne. Prípravok je po vyschnutí na povrchu listov a plodov odolný voči zmyvu dažďom. Poskytuje vysokú účinnosť proti chrastavitosti i pri nižších teplotách.

Pokyny pre aplikáciu

Prípravok aplikujte v jabloniach predovšetkým preventívne od fázy pučania pupeňov (BBCH 53) do konca kvitnutia (BBCH 69) podľa priebehu počasia a infekčného tlaku v intervaloch 7 - 10 dní, alebo kuratívne do 48 hodín po začiatku infekcie.

Registrované použitie

Plodina
Účel použitia
Dávka
Ochr. doba
Poznámka
jabloň
chrastavitosť jabĺk
0,5 l/ha
60 dní
-

Dávka vody: 600 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 3 x za vegetačné obdobie