Produkty > herbicídy

Saracen Max®

Dvojitý zásah jednou aplikáciou

Postemergentný herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG), určený na ničenie lipkavca obyčajného a ďalších jednoročných dvojklíčnolistových burín v obilninách.

Účinná látka: florasulam 200 g/kg, tribenuron-methyl 600 g/kg

Balenie: 0,25 kg

Etiketa
KBÚ

Pôsobenie prípravku

Saracen Max® je postemergentný herbicíd na ničenie lipkavca obyčajného (Galium aparine) a ďalších dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej, jačmeni ozimnom a jarnom, raži, tritikale a ovse. Tribenuron-metyl a florasulam sú selektívne, systémovo pôsobiace účinné látky prijímané koreňmi a listami a prenášané do rastového vrcholu rastliny. Ich herbicídna účinnosť je spôsobená inhibíciou kľúčového enzýmu - acetolaktátu syntázy (ALS).

Spektrum burín

Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, láskavec ohnutý, rumančeky, mak vlčí, hviezdica prostredná, konopnica napuchnutá, tetucha kozia, stavikrv vtáčí, pohánkovec ovíjavý, horčica roľná, peniažtek roľný.

Stredne citlivé buriny: ambrózia palinolistá, mrlík biely, veronika brečtanolistá, fialka roľná, hluchavka purpurová, horčiak obyčajný.

Odolné buriny: ostrôžka roľná, pakost nízky, zemedym lekársky

Registrované použitie

Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka
Ochr. doba
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž, tritikale, ovos
lipkavec, jednoročné dvojklíčnolistové buriny
25 g/ha
AT

Dávka vody: 100 – 300 l/ha. Maximálny počet aplikácii: 1x za vegetačné obdobie

Návod na použitie

prípravok v ozimných obilninách aplikujte na jar od rastovej fázy vyvinutého 3. listu až do štádia vyvinutého vlajkového listu a viditeľného jazýčka (BBCH 13-39). Jarné obilniny ošetrujte len do štádia, kedy je 2. kolienko min. 2 cm nad 1. kolienkom (BBCH 32). Optimálne ošetrenie je vo fáze 2-4 pravých listov dvojklíčnolistových burín a 3 praslenov lipkavca. Odporúčame aplikovať so zmáčadlom 0,1%.

Upozornenie

Neaplikujte za veterného počasia, aby nedošlo k úletu postrekovej kvapaliny do okolia. Nestriekajte, keď plodiny trpia chladom, suchom, škodcami, nedostatkom živín a podobne. Pôdu nevalcujte a nebráňte 7 dní pred alebo po aplikácii.

Prípravok aplikujte pozemne postrekom alebo rosením schválenými postrekovačmi.

Vplyv na následné a náhradné plodiny

Po zbere plodín ošetrených prípravkom Saracen Max® možno v rovnakom roku zasiať obilniny, repku olejnú, fazuľu a trávy. Plodiny, ktoré možno zasiať v nasledujúcom kalendárnom roku po ošetrení prípravkom sú obilniny, repka ozimná, fazuľa, trávy, ľan, hrach, repa cukrová, zemiaky, kukurica, ďatelina (na použitie v ďatelinotrávnych miešankách), mrkva a výsadby kapustovitej zeleniny. Náhradné plodiny: po predčasnom zaoraní plodiny ošetrenej prípravkom Saracen Max® sa môžu vysievať iba obilniny.

Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny na susediace plodiny a okolité porasty!