Produkty > hnojivá

RETAFOS® PRIM

Štartujte rýchlejšie a lepšie, než ostatní

Kvapalné listové hnojivo pre rastliny v počiatočných fázach rastu na jeseň aj na jar.

Zloženie: N- 125 g/l, P2O5- 250 g/l, K2O- 250 g/l, B- 5 g/l

Dávka: 5 l/ha

Etiketa
KBÚ

RETAFOS® PRIM patrí do kategórie listových hnojív s výrazným aktivačným účinkom založeným na vyváženom pôsobení bioaktívnej zložky a živín v špecifických formách. Pôsobí ako spúšťač základných metabolických pochodov podporujúcich príjem živín, tvorbu energeticky bohatých látok a transport asimilátov. Je určený do všetkých poľnohospodárskych plodín, najmä do repky ozimnej a obilnín.

Všeobecné potreby rastlín v skorých fázach rastu

V počiatočnej fáze rastu poľnohospodárskych plodín má byť tvorba silných a aktívnych rastlín, v ktorých v nasledujúcom období prebehne intenzívne založenie a rozvoj výnosotvorných prvkov. K tomu prispieva vyvážený pomer nadzemnej hmoty a koreňového systému. Ten umožní optimálne využitie vody, živín a slnečného žiarenia počas celej vegetácie a obmedzí pôsobenie negatívnych biotických i abiotických vplyvov na rastlinu. Vysoká aktivita delivých pletív ako z hľadiska koreňov, tak aj nadzemnej hmoty, je spojená s vysokými nárokmi na pútanie a prenos energie.

Obmedzenie rastu a aktivity rastlín vplyvom nedostatku živín sa prejavuje nielen menšou tvorbou hmoty rastlín, ale následne aj obmedzením zakladania výnosotvorných prvkov. Nedostatočne rozvinutá koreňová hmota spravidla prináša aj väčšiu redukciu založených výnosotvorných prvkov v kritických obdobiach vegetácie. Potom aj nádejný porast môže priniesť výnosové sklamanie. Začiatok vegetácie je z hľadiska výživy často spojený s dočasným nedostatkom fosforu, pretože nadzemná časť rastliny intenzívne rastie, ale koreňová sústava ešte nie je dostatočne mohutná pre zodpovedajúci prijem živín. Objem prekorenenia pôdy je malý, a pretože je fosfor málo pohyblivý, veľmi ľahko dôjde k jeho vyčerpaniu v tesnom okolí koreňa. To vedie k nástupu skrytého, alebo viditeľného nedostatku fosforu.

Špecifiká jednotlivých plodín

Pri plodinách, ktoré časť vegetácie prežívajú v chladnejšom období na jeseň alebo skoro na jar, je možnosť príjmu živín z pôdy obmedzená nízkou teplotou v oblastí koreňov. Ďalším obmedzujúcim faktorom je výskyt sucha, s ktorým sa stretávame na jeseň, ale aj na jar. Oba uvedené faktory, chlad a sucho, výrazne narušujú vývoj a rast rastlín, ktorým je treba predchádzať.

Repka ozimná

Na jeseň je žiadúca tvorba silných rastlín vo forme prízemnej ružice, pričom v druhej polovici jesene pribúda predovšetkým koreňová hmota. Preto je vhodné pri regulácii porastu dodať súbor živín, ktoré podporujú aktivitu nadzemnej hmoty (kde sa tvoria zdroje energie a stavebných látok) a následne mechanizmy presunu metabolitov do koreňov (kde dôjde k ich zapojeniu do rastu koreňov, alebo ukladaniu na neskoršie využitie). Zvláštnu kategóriu tvoria neskoršie vzídené porasty, ktoré potrebujú podporiť v raste, aby dohnali stratu vo vegetácii. Je nutné, aby využili každý deň vhodný na rast a neboli ničím limitované. Oneskoreným porastom je vhodné pomôcť aj na jar, po prvotnej obnove zelenej listovej plochy.

Ozimné obilniny

Pokiaľ dosiahne porast na jeseň fázu tretieho listu, je vhodné podporiť jeho vývoj aplikáciou fosforu, draslíku a bóru. Prekážkou nie je ani menšia listová plocha, pretože prijaté množstvo živín je vzhľadom k nízkej hmote rastlín významné (viď tab.). Pri porastoch s deficitom fosforu je tento efekt z dôvodu nižšieho obsahu v rastlinách ešte výraznejší.

Jarné plodiny

Táto skupina plodín nemá možnosť vytvoriť základy svojho aparátu na jeseň. Preto je výrazne viac ohrozená nepriaznivými vplyvmi počas výrazne skráteného vegetačného obdobia. Týka sa to predovšetkým jarného jačmeňa a maku. Pokiaľ sa týmto plodinám nepodarí v prvej polovici jari vytvoriť dobre rozvinutý vegetačný aparát, majú spravidla problém dosiahnuť uspokojivé výnosy.

Kukurica

sa často musí vyrovnať s periódou znížených teplôt, kedy dôjde k výraznému obmedzeniu rastu. Niekedy navyše zvýraznené nedostatkom zrážok. Pre opätovné naštartovanie je vhodná podpora aplikáciou živín na list, ktorá urýchli obnovu rastu po skončení nepriaznivého obdobia.

Hustota porastu
Suš. 1 rastliny
Obsah živín
Aplikovaný P2O5
Zvýšený obsah P2O5 v rastline
N
P
N
P2O5
Množstvo
Účinnosť
Rast./m2
g
% v sušine
kg/ha
kg/ha
%
kg/ha
%
300
0,05
4,8
0,45
7
1,6
1,25
20
0,25
16
300
0,10
4,5
0,43
14
3,0
1,25
30
0,38
13
300
0,20
4,2
0,41
25
5,7
1,25
40
0,50
9

Aplikácia fosforu je účinná na jeseň aj na jar. Prítomnosť draslíku a bóru má aj tu pozitívny vplyv na využitie asimilátov.

Zloženie hnojiva Retafos® PRIM

N
P2O5
K2O
B
125 g/l
250 g/l
250 g/l
5 g/l

Fosfor –ukladanie energie do chemických väzieb typu ATP, NADP

Draslík – účasť na prenose energie svetla do väzieb ATP, NADP. Zvýšená tvorba sacharidov a ich transport na miesta spotreby. Zvýšenie osmotického tlaku zvyšuje v rastlinách odolnosť voči chladu, čo je na jeseň a začiatok jari významné z dôvodu mrazíkov.

Bór – podporuje tvorbu hormónov, ktoré ovplyvňujú delivé pletivá, nenahraditeľné pre tvorbu základov výnosotvorných prvkov. Stabilizuje bunkové štruktúry, čo zvyšuje odolnosť voči prieniku patogénov. Obsah bóru je v odporúčanej dávke 5 l/ha zámerne zvolený na úrovni 25 g, aby dávka vyhovovala aj pri použití v obilninách. Pri použití v ozimnej repke a ďalších náročnejších plodinách sa nároky rastlín pokryjú pridaním hnojiva Bór 150.