Produkty > fungicídy

Orius® 25 EW

Univerzálny hráč s rozšírenou registráciou

Postrekový fungicídny prípravok vo forme vodnej emulzie typu olej-voda proti chorobám listov a klasov v porastoch pšenice ozimnej, raže, jačmeňa jarného, ovsa a proti chorobám repky olejnej.

Účinná látka: tebuconazole 250 g/l

Balenie: 5 l

Etiketa
KBÚ

Výhody použitia

- špecialista na hrdze a fuzariózy
- širokospektrálny fungicíd
- fungicídny aj morforegulačný účinok v repke
- výborný partner pre iné pesticídy

Účinná látka má vysokú tenziu pár a osvedčila sa v mnohých plodinách, ako napr. proti chorobám listov a klasov na obilninách a trávach: múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze, fuzariózy a hnedá škvrnitosť. Prípravok účinkuje proti dôležitým chorobám repky: čerň repková, biela hniloba, fómová hniloba, pleseň sivá. Prípravok preukazuje morforegulačný účinok: inhibuje rast, podporuje lepšie prezimovanie a redukuje poliehanie repky olejnej.

Pokyny pre aplikáciu

Pôsobenie prípravku

Prípravok je systémový fungicíd s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Účinná látka tebuconazole patriaca do chemickej skupiny azolov je absorbovaná do vegetatívnych častí rastlín a transportovaná prevažne akropetálne (t.j. v smere od bázy k vrcholu), inhibuje biosyntézu ergosterolov v štyroch polohách metabolizmu, čo významne znižuje riziko vytvárania rezistencie patogénov.

Účinná látka má vysokú tenziu pár a osvedčila sa v mnohých plodinách, ako napr. proti chorobám listov a klasov na obilninách a trávach: múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze, fuzariózy a hnedá škvrnitosť. Prípravok účinkuje proti dôležitým chorobám repky: čerň repková, biela hniloba, fómová hniloba, pleseň sivá. Prípravok preukazuje morforegulačný účinok: inhibuje rast, podporuje lepšie prezimovanie a redukuje poliehanie repky olejnej.

Pokyny pre aplikáciu

Obilniny

Maximálny počet ošetrení: 2x za vegetáciu. Maximálne množstvo prípravku použité za vegetáciu je 2 l/ha t.j. max. 500 g/ha tebuconazole.

Ozimné obilniny

Maximálne množstvo prípravku použité za vegetáciu je 2 l/ha t.j. max. 2 x 250 g/ha tebuconazole max. 1 x za 2 roky. Pri aplikácii prípravku v množstve maximálne 1 l/ha t.j. max. 1 x 250 g/ha tebuconazole za vegetáciu, každoročná aplikácia. Interval medzi aplikáciami: min 14 dní. Pri ošetrovaní dbajte na rovnomerné rozdelenie postrekovej kvapaliny. Obilniny ošetrujte od začiatku predlžovacieho rastu (BBCH 30) do konca kvitnutia (BBCH 69).

Repka

Maximálny počet ošetrení za vegetáciu je 2 x pre jarné ošetrenie, maximálne 1 x pre jesenné ošetrenie za nasledovných podmienok:
Jarné ošetrenie: maximálne množstvo prípravku použité za vegetáciu je 2 l/ha t.j. max. 2 x 250 g/ha tebuconazole s obmedzením max. 1 x za 2 roky. Pri aplikácii prípravku v množstve max. 1 l/ha t.j. max. 1 x 250 g/ha tebuconazole za vegetáciu, povolená každoročná aplikácia.
Jesenné ošetrenie: maximálne množstvo prípravku použité za vegetáciu je 1 l/ha t.j. max. 1 x 250 g/ha tebuconazole s obmedzením max. 1 x za 2 roky. Interval medzi aplikáciami: min 14 dní.

Repku proti bielej hnilobe, černi repkovej, fómovej hnilobe a plesni sivej ošetrujte v závislosti od predpokladaného stupňa napadnutia už na jeseň od štádia 2 - 8 listov (BBCH 12 -18) dávkou 1 l/ha. Toto ošetrenie posilňuje aj tvorbu koreňov, zabráni predčasnému predlžovaciemu rastu a má pozitívny vplyv na prezimovanie porastov. Na jeseň vykonajte max. 1 aplikáciu. Na jar prípravok aplikujte v dávke 1 l/ha od začiatku predlžovacieho rastu (BBCH 30) do konca kvitnutia (BBCH 69). Ošetrenie vo fáze predlžovacieho rastu spôsobuje tiež skrátenie stoniek a tým aj menšie riziko poliehania porastov. Ošetrenie v čase kvitnutia má pozitívny vplyv na pevnosť šešúľ (zabráni ich napadnutiu) a zaistí ich rovnomerné dozrievanie. Prípravok má v dávke 1 l rovnako významný morforegulačný účinok. V rastovej fáze BBCH 12 – 18 posilňuje tvorbu koreňov, inhibuje rast a podporuje prezimovanie repky, v rastovej fáze BBCH 30 - 39 spôsobuje skracovanie stoniek čím redukuje poliehanie a v rastovej fáze BBCH 60 – 69 pozitívne ovplyvňuje pevnosť šešúľ a ich rovnomerné dozrievanie.

Registrované použitie

Plodina
Účel použitia
Dávka
Ochr. doba
Poznámka
pšenica ozimná
múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice
0,75 - 1 l/ha
AT
-
pšenica ozimná
fuzariózy
1 l/ha
AT
-
raž
múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice, fuzariózy
1 l/ha
AT
-
jačmeň jarný
múčnatka trávová, hrdza jačmenná
0,75 - 1 l/ha
AT
-
jačmeň jarný
hnedá škvrnitosť jačmeňa
1 l/ha
AT
-
ovos
múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa
1 l/ha
AT
-
repka jarná, repka ozimná
biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba, pleseň sivá
1 l/ha
56
Na jeseň max. 1 ošetrenie
repka jarná, repka ozimná
morforegulačný účinok
1 l/ha
56
Na jeseň max. 1 ošetrenie

Vplyv na následné a náhradné plodiny

Prípravok je fungicíd bez zaznamenaných prejavov fytotoxicity, nemá herbicídnu aktivitu a nepredstavuje riziko voči následným ani náhradným plodinám. Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny