Produkty > biologická ochrana

Botector®

Nedajte priestor botrytíde

Biologický postrekový fungicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG) s obsahom účinného mikroorganizmu Aureobasidium pullulans určený na ochranu viniča proti plesni sivej.

Účinná látka: Aureobasidium pullulans 5x109 cfu/g spóry Aureobasidium pullulans kmeň č. DSM 14940 + DSM 14941

Balenie: 1 kg

Výhody použitia

Pôsobenie prípravku

Biologický fungicídny prípravok je určený na biologickú ochranu viniča proti plesni sivej (Botrytis cinerea), ktorá spôsobuje napadnutie strapcov viniča Účinný mikroorganizmus kolonizuje povrch ošetrených strapcov a antagonistickým pôsobením zabraňuje rozvoju plesne sivej.

Pokyny pre aplikáciu

Prípravok aplikujte do zóny strapcov v dávke 0,4 kg/ha spolu so 400 l vody t.j. (0,1 %). Prípravok aplikujte vo fáze opadnutých 80 % kvetných čiapočiek BBCH 68, uzatvárania strapcov BBCH 77, mäknutia bobúľ BBCH 85 a počas dozrievania BBCH 85 – 89, maximálne však 3 aplikácie za vegetáciu. Ošetrujte vo večerných hodinách. Pri aplikácii prípravkov nemiešateľných s prípravkom Botector dodržte ochrannú dobu min. 3 dni pred a po aplikácii tohto biologického prípravku.

Dávkovanie aplikácií

Plodina
Choroba
Dávka/ha
Ochr. doba
vinič
pleseň sivá
0,4 kg
AT

Dávka vody: 400 l/ha

Opatrenia proti vzniku rezistencie

Antagonistický účinok prípravku Botector® proti plesni sivej je založený na konkurencii kvasinky Aureobasidium pullulans o životný priestor a živiny na povrchu bobúľ viniča. To vytvára nevhodné podmienky pre rast plesni sivej (Botrytis cinerea). Neexistuje možnosť pre vznik rezistencie alebo krížovej rezistencie cieľového patogéna na prípravok Botector®.

Vplyv na úrodu

Aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na úrodu ani na kvalitu.

Vplyv na následné náhradné a susediace plodiny

Prípravok nemá negatívny vplyv na následné plodiny ani na susedné resp. necieľové rastliny.