Produkty > hnojivá

Prídavné hnojivá

Sortiment listových hnojív doplňujú prídavné hnojivá: HORČÍK 140, SÍRA 165, BÓR 150 a ZINOK 120 určené ku kombinácií s listovými hnojivami CAMPOFORT®. Prídavné hnojivá sú kvapalné hnojivá pre aplikáciu na list bez formulačných látok. Živiny v prídavných hnojivách sú ľahko prijateľné. Hnojiva majú veľmi dobrú priľnavosť a nezhoršujú fyzikálne ani aplikačné vlastnosti postrekovej kvapaliny.

Charakteristika prídavných hnojív

Prídavné hnojivá sa aplikujú v prípadoch, pokiaľ je v rastlinách chemickou analýzou zistený hlboký nedostatok príslušnej živiny. Pretože sa jedná o jednoduché soli bez formulačných látok, je vhodné ich pridávať do spoločných aplikácií s listovými hnojivami CAMPOFORT® alebo FORTE®, okrem hnojív obsahujúcich Ca. Rozšíria sa tak možnosti komplexného zásahu v prípadoch, kedy rastliny trpia deficitom 2 – 3 živín. Možnosť kombinácie formulovaných hnojív CAMPOFORT® a FORTE® s prídavnými hnojivami je vysoko ekonomická a pomáha vytvárať „ výživu na mieru“. Prídavné hnojivá je možné použiť aj bez znalosti ARR na lokalitách, kde je na základe znalosti agronóma výrazný nedostatok príslušnej živiny. Je možné ich aplikovať spoločne s bežnými pesticídmi, pokiaľ to výrobca nevylučuje. Prídavné hnojivá sa pridávajú v odporúčanej dávke až na záver prípravy postrekovej kvapaliny za stáleho miešania. Na každý 1 l/ha prídavného hnojiva sa odporúča zvýšiť dávku vody v postreku minimálne o 10 l/ha. Ostatné aplikačné podmienky platia pre prídavné hnojivá ako pre ostatné listové hnojivá FORTE® a CAMPOFORT®.

HORČÍK 140
hnojivo ES

7 % N, 10 % Mg, O; N: 98 g/l, MgO: 140 g/l

Dávka: 2 – 10 l/ha

HHnojivo HORČÍK 140 je hnojivo určené do spoločných aplikácií s listovými hnojivami zo sortimentu FORTE® CAMPOFORT® pre prípady hlbokého nedostatku Mg v rastlinách. Listové hnojivo je možné použiť do všetkých plodín, obzvlášť do plodín náročných na Mg ako je cukrová repa, väčšina zeleniny, obilniny, zemiaky, repka olejnatá, ale aj ďateľoviny.


SÍRA 165

9 % N, 15 % S; N: 100 g/l, S: 165 g/l

Dávka: 2 – 10 l/ha

Hnojivo SÍRA 165 obsahuje vodorozpustnou S. Hnojivo je možné aplikovať spoločne s listovými hnojivami FORTE® CAMPOFORT® okrem hnojív, ktoré obsahujú Ca. Vzhľadom k nedostatočnému prísunu síry z atmosféry do pôdy je tento prvok nedostatkovou živinou širokého spektra plodín vrátane obilnín. Nedostatok síry v rastlinách spomaľuje metabolizmus dusíku. Spomaľuje redukciu nitrátov, ktoré sa v rastlinách hromadia, ale rastlina ich nedokáže využiť. Preto i pri dočasnom nedostatku síry má aplikácia listového hnojiva s rozpustnou sírou pre rastliny veľký význam.


BÓR 150
hnojivo ES

11 % B; B: 150 g/l

Dávka: 1 – 5 l/h

KBÚ

Hnojivo BÓR 150 je listové hnojivo určené do spoločných aplikácií s listovými hnojivami FORTE® a CAMPOFORT® okrem hnojív obsahujúcich vápnik Ca pre prípady veľmi hlbokého nedostatku B v rastlinách alebo pri požiadavke na rozšírenie spektra živín o bór v hnojivách, ktoré bór neobsahujú.


ZINOK 120
hnojivo ES

9,5 % Zn, 4,5 % S; Zn: 128 g/l, S: 60 g/l

Dávka: 0,5 – 3 l/ha

Hnojivo ZINOK 120 slúži k zvýšeniu obsahu zinku v hnojivách FORTE® a CAMPOFORT® v prípadoch, kedy je deficit tohto prvku veľmi výrazný, prípadne keď je vhodné rozšíriť spektrum živín v týchto hnojivách o zinok.