Produkty > hnojivá

Sortiment hnojív

Listové hnojivá CAMPOFORT® – formulované listové hnojivá

CAMPOFORT® Garant P
hnojivo ES

10,5 % N, 10,5 % P2O5
N: 126 g/l, P2O5: 126 g/l

Dávka: 10 l/ha

Etiketa

Listové hnojivo do porastov s deficitom P. Fosfor podporuje energetický metabolizmus. Prítomnosť N a P zaisťuje podporu ďalších metabolických dráh, ktoré lepšie využívajú prítomný P pri syntéze stavebných a funkčných látok.


CAMPOFORT® Garant K
hnojivo ES

13 % N, 11 % K2O, 5,6% S
N: 160 g/l, K2O: 130 g/l, S: 65 g/l

Dávka: 10 l/ha

Etiketa

Listové hnojivo do porastov s deficitom K. Draslík optimalizuje vodný režim rastlín a intenzitu pútania svetelnej energie priamo v chloroplastoch. Prítomnosť N a S aktivuje priebeh nadväzujúcich reakcií tvorby bielkovín, ktoré sú základom enzýmov.


CAMPOFORT® Garant Ca
hnojivo ES

15 % N, 7,5 % CaO
N: 196 g/l, CaO: 104 g/l

Dávka: 10 l/ha

Etiketa

Listové hnojivo do porastov s deficitom Ca. Aplikovaný vápnik výrazne ovplyvňuje stabilitu a funkčnosť membrán, na ktorých prebieha väčšina významných procesov v bunkách. Preto je ich správne fungovanie dôležité pre stabilitu metabolických procesov.


CAMPOFORT® Special B
hnojivo ES

15 % N, 2,5 % MgO, 2 % S, 1,5 % B
N: 180 g/l, MgO: 33 g/l, S: 26 g/l, B: 18 g/l

Dávka: 10 l/ha

Etiketa

Listové hnojivo do porastov s deficitom B. Bór je problematicky prijateľná a v rastline ťažko pohyblivá živina. Pritom ovplyvňuje celý rad procesov - výstavbu a stabilitu bunkovej steny, rast a činnosť meristematických buniek, rast koreňov, transport asimilátov z chloroplastov a listov do zásobných orgánov. Nedostatok bóru v rastlinách je úzko spojený s alkalickým pH a presušenosťou pôdy. Preto je vhodné dodávať B rastlinám prostredníctvom listových hnojív.


CAMPOFORT® Special Fe
hnojivo ES

15 % N, 2 % MgO, 2 % S, 0,9 % Fe (chel.)
N: 180 g/l, MgO: 24 g/l, S: 24 g/l, Fe (chel.): 11 g/l

Dávka: 10 l/ha

Etiketa

Listové hnojivo do porastov s deficitom Fe. Železo má význam predovšetkým v redoxných systémoch, ktoré sú významné pri premenách napr. N a S na využiteľné formy. Ovplyvňuje tvorbu chlorofylu – pri nedostatku sa prejavujú od najmladších častí rastliny ako chlorózy. Nedostatok Fe sa prejavuje najmä u ovocných a špeciálnych kultúr.


CAMPOFORT® Ultra Ca
hnojivo ES

2 % MgO, 7,5 % CaO, 0,1 % B
MgO: 24 g/l, CaO: 90 g/l, B: 1 g/l

Dávka: 10 l/ha

Etiketa

Listové hnojivo do porastov s výrazným deficitom Ca, s obsahom Mg a B bez N, vhodné obzvlášť pri deficitoch Ca do sadov.


CAMPOFORT® Plus
hnojivo ES

15 % N, 3,5 % MgO, 3 % S
N: 180 g/l, MgO: 45 g/l S: 36 g/l

Dávka: 10 l/ha

Etiketa

Určené pre široké spektrum aplikácií s cieľom oživiť alebo predĺžiť aktivitu rastliny, ktorá netrpí disproporciami vo výživnom stave.


CAMPOFORT® Forte
hnojivo ES

13 % N, 3 % P2O5, 3 % K2O, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn
N: 152 g/l, P2O5: 36 g/l, K2O: 36 g/l, mikroelementy

Dávka: 10 l/ha

Etiketa

NPK listové hnojivo s mikroprvkami je určené predovšetkým do intenzívnych podmienok, kde nie sú medzi jednotlivými živinami v rastlinách veľké disproporcie a porast má predpoklady nadpriemerného výnosu.


CAMPOFORT® Mikro

Formulované hnojivá s mikroprvkami v chelátoch a fyziologicky aktívnou zložkou

Mikroprvky v chalátovej väzbe predstavujú z pohľadu výživy rastlín overený a efektívny spôsob dodania významných mikroživín. Tie sa následne uplatňujú v rade metabolických procesov v rastlinách. Zvlášť vhodné sú pre mimokoreňovú výživu, pretože po dopade na list sú rýchlo vstrebávané.

Kombinácie živín, fyziologicky aktívnych látok a formulačných zložiek bola priebehu vývoja hnojív rady CAMPOFORT Mikro testované v rôznych pomeroch tak, aby sa dospelo k optimálnym vlastnostiam hnojív.

Jednoprvkové hnojivá CAMPOFORT Mikro obsahujú

Dávkovanie

Hnojivá rady CAMPOFORT Mikro sa dávkujú v rozsahu 0,2 až 2,5 l/ha podľa cieľa, ktorý aplikáciou sledujeme (viď tabuľka).

Aplikácia pre podporu fyziologických procesov sa týka stavu, kedy chceme v určitej rastovej fáze ovplyvniť priebeh tvorby výnosotvornych prvkov. Jedná sa napr. o podporu odnožovania (Mn), podporu spracovania dusíka v rastline (Mn a Cu), alebo podporu apikálnej dominancie v hustých porastoch (Zn).

V prípade znalosti, že v konkrétnej lokalite pri konkrétnych podmienkach je riziko prejavu nedostatku niektorého mikroprvku, zaistíme preventívnym postrekom pokrytie nároku plodiny na tento mikroprvok. Môže sa jednať i o stav, kedy je na jar pôda ešte chladná, ale nadzemná hmota rastlín je prehriata slnečným svitom. Prípadne o dočasne zníženú aktivitu koreňa vplyvom zamokrenia pôdy.

Ak sa prejaví deficit mikroprvku vizuálne, alebo na základe ARR, potom je potrebné neodkladne tento stav riešiť, pretože to má už významný dopad na pestovateľský výsledok. V tomto prípade je spravidla nutné aplikovať vyššie dávky.

Miešateľnosť

Chemická podstata hnojív CAMPOFORT Mikro umožňuje vytvárať kombinácie s veľkou škálou ďalších hnojív a prípravkov na ochranu rastlín pri zachovaní dobrej funkčnosti všetkých zložiek. Hnojivá sú miešateľné i s hnojivami na báze fosforu, či vápniku, u ktorých býva v rade prípadov problém s tvorbou zrážania. Tým je možné zaistiť riešenie deficitu rôznych živín.

Balenie

Kanister o objeme 10 l a kontajnery 500 a 1 000 l.